jueves, 19 de agosto de 2021

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de juliol.

 

1. En la pagina web del Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions, es publicaren el dijous 19 d’agost  les  dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents al mes de juliol. 

L’actual estructura ministerial ha suposat canvis en la informació sobre les dades d’afiliació, sent al meu parer la mes important que en les dades d’afiliació per sectors, tant en el regim general com en el d’autònoms, el % de participació no es calcula sobre el total del règim respectiu, sinó sobre el total de l’afiliació en cada sector.  Aquesta informació s’aporta sobre el total de l’afiliació a cada sector a tota Espanya, perquè les dades autonòmiques mantenen la del percentatge d’afiliació sobre el total, tant en un regim com en l’altre.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de juliol hi havia un total de 2.226.585 afiliats, dels quals 789.799 eren de països UE (425.612 homes i 364.187 dones), i 1.436.786 de països no UE (835.604 homes i 601.182 dones). Prop del 43 % són dones. Cal recordar que la mitja d'afiliats del mes de juliol de 2020 era de 2.049.260. És a dir, en els últims dotze mesos s'ha produït un increment de 177.325.  Segon països de procedència, el 35,47 % són de països UE i el 64,53 % d'altres Estats.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 4.676 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 843 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 356.118 del mes de juliol de 2020 als actuals 382.215.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de juliol d’enguany  és la següent: el 82,60 % està afiliat a el règim general, el 17,17 % al d'autònoms, i el 0,23 % al de la mar

Les dades inclouen informació sobre l'evolució del percentatge d'estrangers sobre el total de l'afiliació des de l'any 2008, sent important destacar al meu entendre que el del mes de juliol (11,36 %) supera el del mateix mes de fa deu any, 10,49 %, i es troba molt a prop dels dos punts de diferència per sobre del mínim del 9,56 % que es va tenir en el mes de juliol de 2014,  produint-se a partir de llavors un increment anual fins aquest any, amb l’excepció de 2020. També és important destacar que el percentatge d’afiliació és superior al del mes de juliol de 2008 (11,10 %), es a dir tot just a l’inici de la crisi econòmica.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de juliol, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (549.850, 24,69 %), seguida de Madrid (452.182, 20,31 %), Andalusia (244.193, 10,97 %) i la Comunitat Valenciana (239.523, 10,76 %).  A Catalunya el creixement en sèrie interanual ha estat de 41.434, un 8,15 %. Faun any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats  (508.416, 24,81 %), seguida de Madrid (420.255, 20,51 %), Andalusia (220.415, 10,76 %) i la Comunitat Valenciana (215.861, 10,53 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions de el règim agrari i de el personal al servei de la llar familiar suposen el 29,81 i 43,55 %, del total de l'afiliació en el seu sector, respectivament) destaca el nombre d'afiliats en el sector de l'hostaleria, que ocupa a 306.244 (23,85 5),  de les quals 208.301 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. El segueix, en dades quantitatives, el sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, que ocupa a 228.975 (9,28 %), dels quals 150.632 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 180.754, un 13,32 % del total, dels quals 121.132 són de països no UE; el sector de la construcció se situa en el quart lloc i ocupa a 153.640, un 16,82 % dels quals 104.331 són de països no UE; la indústria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 142.161 afiliats, 7,59 %, dels quals 84.990 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (99.134, 12,75 %, sempre sobre el total de l'afiliació en el sector), del sector de l'hostaleria (67.571, 20,61 %), i del sector de la construcció (51.934, 13,01 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 28.374).

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (215.172 i 153.993, respectivament), dels xinesos i romanesos en el d'autònoms (58.976 i 42.485), els marroquins i romanesos en l'agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (78.503 i 28.510). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el règim general, la presència romanesa és també majoritària (28.510), seguida de la boliviana (10.697) i ucraïnesa (10.002)

Per països de procedència, a tot l'Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (332.634), i els marroquins es situen a la segona posició amb 268.749 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 139.870, quedant els xinesos en la quarta posició, 104.000, per davant dels veneçolans amb 99.859, dels colombians amb 98.410, dels equatorians amb 72.485, dels britànics amb 63.587, dels búlgars amb 59.909  i dels portuguesos amb 57.876. Fa un any,  els treballadors romanesos ocupaven la primera posició ((327.037), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 249.142 treballadors. Els italians ocupaven la tercera posició, amb 126.412, quedant els xinesos en la quarta posició 97.427, per davant dels colombians amb 79.764, dels veneçolans amb 72.760, dels equatorians amb 70.199, dels britànics amb 62.059, , dels búlgars amb 57.524, i dels portuguesos amb 54.766

La informació disponible també inclou com ha evolucionat l'afiliació dels vuit països amb més participació dels seus nacionals en el règim general i en el d'autònoms, des de l'any 2012 destacant d'una banda el molt important creixement de la població veneçolana en els últims tres anys, i el descens de la població equatoriana tot i que enguany s’està recuperant. La població colombiana s’ha anat recuperant paulatinament del important descens entre 2011 i 2015, situant-se ara per damunt de les dades de 2012.

 3. La mitja del mes de juliol d’afiliats estrangers a Catalunya és de 549.850, dels quals 165.513 són de països UE i 384.337 de països no UE.

 Per règims, el 84,53 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,33 % en el d’autònoms, i el 0,14 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (55.860, 38.021 i 36.552,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (16.170, 7.877 i 5.677), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.584 i 3.340). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència de la població hondurenya és majoritària (5.157), seguida de la població boliviana (3.586) i marroquí (1.937).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,35 i 6,19 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon al comerç i reparació de vehicles, amb 69.478 (14,95 %), dels quals 48.284 són de països no UE, i l’hostaleria passa al segon lloc amb 68.847 afiliats (14,81 %),  dels quals 48.284 són de països no UE, ocupant el tercer lloc les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 62.417 afiliats (13,43 %), dels quals 44.625 son de països no UE; el quart és per a la indústria manufacturera, amb 47.422 (10,20 %), dels quals 32.223 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 35.861 (7,72 %), dels quals 30.108 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (19.775, 23,46 % del total), de l’hostaleria (17.323, 20,55 %) i de la construcció (8.776, 10,41 %). Fa un any,   i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el  4,49 i 6,639 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 65.512 afiliats (15,29 %),  dels quals 45.147 eren de països no UE; el segon corresponia a l’hostaleria, amb 65.406 (15,26 %),  dels quals 49.293 eren de països no UE, i el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 52.849 afiliats (12,33 %), dels quals 36.759 eren de països no UE; el quart era per a la indústria manufacturera, amb 44.799 (10,45 %), dels quals 30.093 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 32.686  (7,63 %), dels quals 27.012 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.656, 23,58 % del total), de l’hostaleria (16.782, 21,21 %) i de la construcció (8.086, 10,22 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (69.530), seguits dels romanesos (49.015), i els italians ocupen la tercera posició (44.652). A continuació trobem els xinesos (29.748), els pakistanesos (22.609), els francesos (20.421), els colombians (18.795),  els veneçolans (16.616), els hondurenys (15.487), i els bolivians (14.848). Fa un any,  els treballadors marroquins eren els primers (64.132), seguits dels romanesos (47.899), i els italians ocupaven la tercera posició (40.840). A continuació trobàvem els xinesos (27.437), els pakistanesos (21.068), els francesos (19.315), els colombians (15.597), els bolivians (15.237), els hondurenys (13.634), i els equatorians (13.315).

No hay comentarios: