viernes, 21 de junio de 2024

El baròmetre del CIS del mes de juny. Les preocupacions dels espanyols

 

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques  , fet públic el dijous 20 de juny, constata un creixement molt important de la preocupació de la ciutadania per l’habitatge, l’augment pels problemes polítics, i la reducció per l’atur i la situació econòmica. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 31 de maig i 6 de juny

La immigració es considera el novè  problema   (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (11.2, 0,5 punts menys que en el baròmetre anterior). Els tres problemes més importants són els problemes polítics en general  (23.0), l’habitatge (21.2) i l’atur (19.8)

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema  ara a Espanya , la immigració apareix en el lloc número tretzè     (2.4). Els tres problemes que més preocupen són els següents: els problemes polítics en general (14.8), el mal comportament dels polítics (8.7), i l’atur (8.3).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats  (possibilitat de tres respostes)  la immigració apareix en el lloc número dissetè  (3.9, 1.4 punts menys que en el baròmetre anterior) Els tres problemes més rellevants són els problemes d’índole econòmica (26.0), la sanitat (23.1), i l’habitatge (17.1).

Tanmateix, si es pregunta quins és el problema que afecta personalment més els enquestats    la immigració apareix en el lloc número vintè   (1.6). Els tres  més importants són la crisi i els problemes d’índole econòmica (12.5), “cap” (8.7), i la sanitat (9.3).

2. Hi ha més preocupació entre els homes que en les dones  quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (12.9 i 9.7). És el grup d’edat de 18 a 24 anys el més preocupat (14.5) amb caràcter general, i és el grup de 35 a 44 anys el qui creu que és el seu problema persona més important (3.3).

3. Pel nivell d’estudis    , la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 13,1 de les persones amb estudis d’ educació primària, i com a primer problema personal per a les persones amb educació secundària, primera etapa(1.6).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de setembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral     ,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui no tenien dret a vot (36.4) i en el dels qui van votar a VOX (31.2) i són també els qui van votar a VOX els que consideren que es el seu primer problema personal (4.3).

5. Segons la ubicació professional  de les persones enquestades       , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup d’ocupacions militars i cossos policials (25,5)  i és el grup d’agricultors i treballadors agropecuaris, forestals i pesquers, el qui considera que és el seu problema principal (7.8).

6. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva declasse social , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es troba en el grup de classe “mitja-baixa”  (15.5), sent les persones del grup  d’operacions d’instal·lacions i màquines, i ensambladores, els que consideren que és el seu primer problema personal (4.4 .

7. Segons l’escala d’autoubicacióideològica  (1 esquerra, 10 dreta) ,  els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 10 (24.9), sent les persones del mateix grup els qui consideren que és el primer problema personal (2.8).

No hay comentarios: