viernes, 24 de mayo de 2024

Homenatge a la professora Dra. Francina Esteve Garcia (Universitat de Girona) amb motiu de la seva jubilació.


El dimarts 21 de maig la Facultat de Dret de la Universitat de GironaFacultat de Dret de la Universitat de Girona, sota l’impuls del Centre de Documentació Europea Centre de Documentació Europea i de l’àrea de coneixement de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, va organitzar un acte d’homenatge a la professora Dra. Francina Esteve García,professora Dra. Francina Esteve García, amb motiu de la seva jubilació.

Va ser un acte molt emotiu i entranyable, amb la participació d’un bon nombre de professorat que va treballar, i que segueix treballant en l’actualitat, amb la professora Esteve, molt especialment en l’àmbit del Dret Europeu, del que és una de les persones més reconegudes en la doctrina. En dues hores, i amb intervencions de 10 minuts per part de cada ponent, a més de la presentació i cloenda de l’actual degà, Dr. Albert Ruda, es va fer una panoràmica molt amplia i detallada de la seva vida professional, amb un bon grapat d’anècdotes més enllà del terrenyi estrictament jurídic.

Una de la seves companyes de treball durant més de trenta anys, la Dra. Mariona IllamolaDra.Mariona Illamola, en demanà la participació en l’acte, per tal de parlar sobre la gestió acadèmica de l’homenatjada durant els meus mandats con a degà del estudis jurídics de la Facultat de Ciències Juridicoeconòmiques de la UG des del 9 de juny de 1994 al 2 de març de 2000. Vaig agrair molt sincerament la petició, ja que en va permetre parlar d’altres mèrits de la professora Esteve durant la seva carrera universitària. El títol de la meva intervenció que en va proposar la Dra. Illamola va ser “Com entendre el servei públic a la Universitat: una primera aproximació”

Per aquest motiu, m’ha semblat oportú reproduir, lleugerament revisat, el text de la meva intervenció en l’acte, ara como a homenatge personal a una persona amb la que vaig compartir molts agradables anys, de 1992 a 2007, a la UdG i que ha prestat un molt bon servei a una Universitat pública.  

 

“Bon dia.

El 8 de abril vaig rebre un correu de la professora, i bona amiga, Mariona Illamola, invitant-me a participar en aquest acte d’homenatge, demanant-me que ressaltés la part dedicada a la gestió de la professora Francina Esteve, i que destaqués tant la part personal com la part de fons.

No parlaré, doncs, del seu molt ampli currículum, disponible en la pàgina web del seu Departament, ni tampoc dels aspectes polítics mencionats a la wikipèdia, ni de les estretes i molt fructíferes relacions que vam mantenir en l`àmbit de la recerca, molt especialment durant la meva direcció (2002-2007) de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la UdG.  

Parlaré de la meva relació professional, deixant de banda la part (molt amplia i intensa) d’amistat perquè en aquest cas doblaria, pel cap baix, el temps assignat.

La professora Esteve es va incorporà, durant el meu primer mandat com a degà, a l’equip de govern de la “Facultat de Ciències Juridicoeconòmiques, Secció d’estudis de Ciències Jurídiques”, com a coordinadora d’estudi de Ciències Jurídiques, del 9 de juny de 1994 fins l’1 d’abril de 1995. El cessament es va produir com a conseqüència del seu nomenament poc desprès, l’1 de juliol, del Centre de Documentació Europea.  La seva excel·lent tasca de coordinació va ser unànimement reconeguda tant pel professorat com per l’alumnat del estudis jurídics.

Suposo que la gestió li agradava, ja que vaig aconseguir, sense excessives dificultats, que s’incorporés novament a l’equip de govern el 1 d’abril de 1996, en el meu segon mandat ara com a vicedegana de la Facultat de Ciències Juridicoeconòmiques, Secció d'Estudis de Ciències Jurídiques, fins a la finalització del meu mandat el 2 de marc de l’any 2000, i va ser, novament, excel·lent la tasca de gestió duta a terme. No va ser, recordem, fins el Decret 181/2000, de 15 de maig, quan la Generalitat va autoritzar “la segregació de la Facultat de Ciències Juridicoeconòmiques de la Universitat de Girona en Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i en Facultat de Dret”.

A més, i sent una demostració clara i fefaent del seu interès per la gestió de la “res pública”, en el seu currículum hi consta la seva àmplia activitat de gestió posterior, tant a la Facultat (vicedegana i directora de departament), com a la UdG en quant que directora del Centre de Documentació Europeu.

La seva intensa activitat de gestió durant el meu primer mandat com a degà no va impedir a la professora Esteve preparar l’oposició a plaça de professora titular de l’àrea de coneixement Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, que va superar el mes de desembre de 1995, sent posteriorment nomenada el 10 de de gener de 1996, publicant-se la resolució del Rectorat en el Butlletí Oficial de l’Estat el 13 de febrer.

En l’acte d’homenatge que aquesta Facultat, em va organitzar el passat 9 de novembre dirigit pel professor Ferran Camas, vaig manifestar, i ho torno ara a dir, que “L'etapa deganal va tenir moltes llums i algunes ombres. Crec que sempre és millor quedar-se amb tot el positiu que va tenir, que va ser molt, i agrair la seva dedicació al professorat que va formar part, a la primera i segona etapa, de l'equip de govern de la Facultat, professores Francina Esteve i Maribel Narváez, i professors Ignacio Farrando, Josep Solé, Xavier Arbós, Josep Joan Moreso, Hernán Hormazábal i Ramón Paniagua (i demano disculpes si em deixo alguna persona)”. Alguna, i important, d’aquestes ombres, la vaig superar gràcies a las converses mantingudes amb la professora Esteve en els moments complicats, que sempre en va animar a continuar amb la direcció de la Facultat.    

I el mateix agraïment li vaig manifestar amb ocasió el 7 de juny del 2023, de l’acte de celebració del Desè aniversari de la creació del Centre de Documentació Europea, en manifestar que “la Dra. Francina Esteve, amb la seva acostumada, i mai perduda, habilitat per aconseguir els seus objectius, em va demanar que participés en aquest important acte de celebració del desè aniversari d'Europe Direct/Centre de Documentació Europea. Dit amb tota sinceritat, no em va costar molt de temps donar-li una resposta afirmativa... per l'amistat mantinguda durant molts anys”.

No puc sinó lloar tota la tasca de gestió que va dur a terme la professora Esteve en la etapa de creació i enfortiment del estudis jurídics a la UdG, en unes condicions logístiques no precisament bones, però que no van impedir que els equips de govern en què hi va participar durant els meus mandats treballessin de valent, i la professora Esteve la primera, per assolir que la Facultat guanyés, tant en la ciutat i el seu entorn territorial, com en el mon universitari català, espanyol i internacional, el prestigi que es mereixia per la vàlua del seu professorat.

Per això no soc jo sol únicament el que ha d’agrair a la professora Esteve la seva feina de gestió duta a terme durant mols anys, sinó tota la UdG i tota la ciutat de Girona i el seu entorn territorial. Vam defensar la Universitat pública, i n’estic segur que totes les persones que són presents en aquest acte, la segueixen i la seguiran defensant, sigui com a professorat actiu o com a membres mal anomenats passius, perquè, i aquí concloc la meva intervenció, si una virtut, entre moltes altres, té la professora Esteve, és precisament no estar mai “passiva”.

Moltes gràcies.      


No hay comentarios: