domingo, 18 de junio de 2023

El baròmetre del CIS del mes de juny. Les preocupacions dels espanyols

 

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques  , fet públic el divendres 16 de juny, segueix sent  un fidel reflex de la preocupació  de la ciutadania per la situació econòmica, un xic inferior a la del baròmetre anterior, i el manteniment per la social i política. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 31 de maig i 7 de juny.

 

 La immigració es considera el quinzèproblema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (5.0). Els tres problemes més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (33,7), l’atur (33,5), i els problemes polítics en general  (22,2).

 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema  ara a Espanya   , la immigració apareix en el lloc número dinovè  (1,0). Els tres problemes que més preocupen són els següents: l’atur (16,0), la crisi i els problemes d’índole econòmica (14,0), i els problemes polítics en general (12,2).

 

 Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats   (possibilitat de tres respostes)  la immigració apareix en el lloc número vint-i-vuitè (1,4)   Els tres més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (37,3), la sanitat (20,8), i els problemes relacionats amb la  qualitat de l’ocupació (17,6).

 

 Tanmateix, si es pregunta quins és elproblema que afecta personalment més els enquestats    la immigració apareix en el lloc número quaranta (0,3). Els tres  importants són la crisi i els problemes d’índole econòmica (20, 1), la sanitat (9.4) i els problemes relacionats amb la  qualitat de l’ocupació (8,5).

 

2. Hi ha la mateixa preocupació entre els homes que entre les dones    quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (5,0). És el grup d’edat de 45 a 54 anys el més preocupat (5,5) amb caràcter general, i és el grup de 55 a 64 anys el qui creu que és el seu problema persona més important (0,5).

 

3. Pel nivell d’estudis  , la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 8,8 de les persones sense estudis, i com a primer problema personal per les persones amb educació secundària segona etapa (0,5). 

 

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de maig sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral    ,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui no tenien edat per poder votar (40,9), i són els qui van votar VOX els qui consideren que es el seu primer problema personal (1,7).

 

5. Segons la ubicació professional de les persones enquestades  , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup “d’altre ocupació” (11,6) i és el grup d’ocupacions militars i cossos policials el que considera que és el seu problema principal (2,6).

 

6. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva de classesocial     , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es troba en el grup de “classe baixa-pobre” (7,5), sent el mateix grup el que considera que és el seu primer problema personal (0,5).

 

7. Segons l’escala d’autoubicació ideològica  (1 esquerra, 10 dreta)   ,    els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 10 (13,0), sent els qui formen el grup 8 els qui consideren que és el primer problema personal (0,8)

No hay comentarios: