lunes, 8 de mayo de 2023

El present del treball.

 El Diari de Girona publica avui l'article que reprodueixo a continuació

"Potser sorprendrà el títol del present article. Quina és la seva justificació? Que com que cada dia estem parlant del futur del treball, crec que en poques ocasions ens estem interessant suficientment pel present, és a dir allò que afecta, per exemple, a Espanya, a 20.452.800 persones ocupades i 3.127.800 desocupades, segons les dades de la darrera enquesta de població activa, del primer trimestre d'aquest any.

Em diran que debatre sobre el futur del treball és fonamental per poder millorar les condicions laborals presents de la gran part de persones treballadores, per adaptar-se als canvis que venen o que ja quasi estan entre nosaltres. No li falta raó a aquesta afirmació, i no és estrany per això l'important nombre de congressos, jornades, seminaris i reunions que, amb títols semblants, es dediquen a aquesta temàtica.

M'he aturat en la lectura de les notícies publicades a diversos mitjans de comunicació, tots accessibles (alguns en obert, altres de pagament) a les xarxes socials, que es referien els últims dies a qüestions relatives al món del treball. Es tracta de notícies que es publiquen perquè sorgeixen problemes o qüestions concretes del dia a dia, que certament, ningú no ho nega, tenen també transcendència per al futur.

Sembla que el teletreball, encara que no tingui la importància que va adquirir durant la pandèmia, s'ha convertit en una cosa desitjada per molts treballadors i treballadores, i que els que poden busquen que es plasmi en el seu contracte (normativa laboral) o en la seva activitat (normativa funcionarial ).

Com que les condicions de treball no són especialment bones en alguns sectors on cal personal davant l'increment de l'activitat, les empreses es llancen a la recerca d'aquest mitjançant la millora d'aquelles.

En les condicions de treball s'ha d'incloure òbviament que aquest sigui digne i que es pot prestar sense cap mena d'assetjament, que està terminantment prohibit per la normativa internacional, europea i espanyola, tant dins com fora del treball i que hi guardi relació. Per això, actuacions contràries del personal i que no són corregides a temps, i degudament sancionades, per l'empresa, posen clarament en risc la reputació empresarial.

Els hi sembla que preocupa, en el dia a dia de la vida laboral, la seguretat i salut a la feina? No tinc cap dubte de la seva resposta afirmativa, i per això és molt comprensible que també hi hagi aquesta preocupació per a les organitzacions sindicals, i molt més cada vegada que arriba el 28 d'abril, dia mundial de la seguretat i salut a la feina que des del 2.003 se celebra a instàncies de l’Organització Internacional del Treball. I escoltar les persones treballadores directament sobre les seves condicions laborals és especialment important si tractem de la seguretat i la salut.

És clar que les condicions de treball influeixen en les decisions de cada persona treballadora sobre el possible canvi en la seva vida laboral. Cal estar atents als factors que influeixen en aquestes decisions, i per això són d'especial interès informes sobre les possibles decisions d'una bona part de la població treballadora en el proper futur

No m'oblido, sens dubte del salari, i en la recerca de notícies sobre aquest trobem articles que posen de manifest les diferències entre dones i homes pel fet de la maternitat. D'altra banda, el nostre “estatus salarial” és millor, igual o pitjor que el dels restants Estats membres de la Unió Europea? No estem precisament per llençar coets en aquest terreny si ens fixem en les dades publicades per l'oficina estadística de la UE, Eurostat.

M'he oblidat de la importància de la jornada de treball, del temps “no disponible” d'una persona treballadora perquè està condicionat pel poder de direcció i organització del subjecte ocupador? No, de cap manera, i trobem notícies que ens demostren que no n'hi ha prou amb dictar bones normes, sinó que cal la seva correcta aplicació, d'una banda, i també que segueix havent-hi un clar desig de reduir el temps dedicat a la vida laboral ( amb el mateix o menor salari ja és una altra qüestió ben diferent). I mirant al futur, no falten en els darrers dies articles que ens parlen, no només a Espanya sinó a molts altres països, de la setmana laboral de quatre dies, dels seus múltiples avantatges..., i també dels problemes i interrogants que planteja.

Un treball sense protecció social davant les múltiples incidències que poden sorgir a la vida laboral és una cosa que no es concep en països desenvolupats, sent convenient recordar que les xarxes de protecció social són mínimes en gran part dels països com constaten els informes i estudis de l'OIT. No falten tampoc notícies sobre la problemàtica de la desocupació, ni tampoc les mencions a les noves realitats empresarials i el pretès desig de moltes i molts joves de ser “emprenedors”, ni de la importància de l'economia social i solidària

Finalitzo aquest article reiterant que he volgut acostar-me al present del treball, des de l'òptica de les notícies que es difonen i publiquen en mitjans de comunicació. Per això, aquest article té un molt relatiu, atès que hi pot haver molta més informació i amb molts més matisos. Només volia que no ens oblidem del present, per abordar el futur des del bon coneixement de la realitat actual.

No hay comentarios: