sábado, 25 de febrero de 2023

El baròmetre del CIS del mes de febrer. Les preocupacions dels espanyols

 

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques    , fet públic el dijous 17 de febrer  ,  segueix sent  un fidel reflex de la preocupació  de la ciutadania per la situació econòmica, i el manteniment per la social i política. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de febrer.

La immigració es considera el quinzè problema     (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (4,1, 0,1 punts més que el baròmetre anterior). Els tres problemes més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (42,2), l’atur (29,24),  i els problemes polítics en general  (25,4).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema  ara a Espanya, la immigració apareix en el lloc número vint-i-unè (0,7, 0,2 punys més que en el baròmetre anterior)      . Els tres problemes que més preocupen són els següents: la crisi i els problemes d’índole econòmica (17,4), els problemes polítics en general (15,0), i l’atur (11,8).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el llocnúmero vint-i-tres (2,3, 0,8 punts més que en el baròmetre anterior)   Els tres més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (42,6), la sanitat (23,4), i l’atur (15,5).

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats la immigració apareix en el lloc número vint-i-set (0,6, 0,2 punts més que en el baròmetre anterior)  . Els tres  importants són la crisi i els problemes d’índole econòmica (23,5), la sanitat (9.8) i l’atur (7,2).

2. Hi ha més preocupació entre els homes que entre les dones    quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (4,3 i 4,0). És el grup d’edat de 25 a 34 anys el més preocupat (5,2) amb caràcter general, i és el grup de 18 a 24 anys el qui creu que és el seu problema persona més important (0,8).

3. Pel nivell d’estudis  , la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 5,5 de les persones amb educació secundària segona  etapa, i com a primer problema personal per a les persones dels mateix grup i també dels de primera etapa (0,5).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral ,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui va votar a CCa-NC (21,1), i són també els qui consideren que es el seu primer problema personal (10,5).

5. Segons la ubicació professional de les persones enquestades   , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup d’ocupacions militar i cossos policials (20,5) i és el mateix grup el que considera que és el seu problema principal (2,7).

6. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva de classesocial  , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es troba en el grup de “classe mitja-baixa” (5,3), sent la “classe alta i mitja-alta” la qui considera que és el seu primer problema personal (1,0).

7. Segons l’escala d’autoubicació ideològica  (1 esquerra, 10 dreta)  ,    els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 10 (8.2), sent els grups 6 i 7 els qui consideren que és el primer problema personal (0,8).

No hay comentarios: