lunes, 2 de enero de 2023

Més reformes laborals per al 2023.

 

El Diari de Girona, publica avui l’article que reprodueixo a continuació.  

A ritme de fórmula 1, amb alguns problemes al motor (Parlament) i obligades parades temporals (a causa de les decisions del Tribunal Constitucional), hem arribat a les festes de Nadal, que en principi haurien de ser de pau i harmonia, amb una Llei Orgànica que introdueix modificacions de molta i indubtable importància al Codi Penal, i que alhora hauria d'alegrar les cares de molts professionals del món jurídic laboralista, i no només d'aquest, però aquest article va relacionat amb les reformes en matèria laboral substantiva i processal, per la fixació com a dies inhàbils des del 24 de desembre al 6 de gener, tots dos inclusivament..., encara que amb nombroses excepcions que segueixen estant vigents.

Més tranquil·la, però no gaire si ens hem de fixar en els debats, o baralles, que ja es poden seguir al canal parlament (en diferit) i als diaris de sessions del Congrés dels Diputats, és la tramitació del Projecte de Llei de Ocupació, aprovada el dia 22 pel Ple de la Cambra Baixa amb 187 vots a favor, 58 en contra i 101 abstencions.

No crec (si bé no sé si m'han de fer gaire cas, atès que no soc precisament molt bo en convertir-me en pitonís jurídic) que al Senat s'incorporin moltes modificacions al Projecte, si bé del que no sembla veure cap dubte és, i això és el que vull destacar especialment, que es mantindrà la derogació del procediment d'ofici regulat a l'art. 148 d) de la Llei reguladora de la jurisdicció social, amb el “traspàs”, si em permeten l'expressió, de determinats conflictes que actualment són coneguts per l'ordre jurisdiccional social al contenciós administratiu.

Més interrogants suscita, per les pressions de tota mena que s'estan duent a terme des de l'àmbit empresarial, que es mantingui la modificació de l'art. 51.2 de la LET amb el paper més actiu assignat a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el control de les causes dels acomiadaments col·lectius, encara que soc del parer que sí que es mantindrà per l'interès del govern i dels grups polítics que el recolzen , tant directament com “des de fora”.

I ja queda per al proper any, si l'agitada vida política i jurídica ho permet, l'aprovació pel Consell de Ministres, i el posterior debat en seu parlamentari fins a la seva definitiva aprovació, del que actualment és l'Avantprojecte de Llei de famílies, per el que es transposa (ja anem amb sis mesos de retard) la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell, amb importants modificacions en els permisos regulats a la Llei de l'Estatut dels treballadors.

Bé, si algú em pregunta si ja he acabat amb la relació de normes ja aprovades, i amb alguns preceptes en vigor des del mateix dia de la seva publicació (23 de desembre), o en fase de tramitació, li he de respondre que no, ja que no podem oblidar, sobretot per als qui estem a la vida universitària, el Projecte de Llei Orgànica del Sistema Universitari, el primer tràmit del qual al Congrés ja es va superar en el Ple del 22 de desembre, amb molts preceptes que afecten la contractació laboral del professorat.

I en menor mesura, pel que fa a les normes concretes de contingut laboral però ni de bon tros pel que fa al seu impacte social, el Projecte de Llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, que també va superar el primer tràmit del Congrés a la sessió plenària del dia 22.

Sense oblidar, per la protecció que confereix en l'àmbit laboral a les persones treballadors denunciants, el Projecte de llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, també aprovat en primera lectura pel Congrés a la mateixa sessió plenària.

M'estic imaginant que aquelles persones que estiguin llegint aquesta entrada ja estaran posant-se nervioses davant de l'allau de reformes de contingut substantiu laboral i processal, que lògicament van “acompanyades” de les reformes que anualment ens obsequia la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Hi haurà temps per analitzar amb detall les normes la tramitació parlamentària de les quals ja es troba al Senat, i molt especialment el Projecte de Llei d'Ocupació que ha incorporat nombroses esmenes al text presentat originàriament i que ha obtingut el vistiplau, a més dels grups polítics que donen suport al govern, dels grups parlamentari republicà, nacionalista basc i Euskal Herria Bildu. I suposo també que a seu universitària debatrem en profunditat, quan sigui aprovada, la Llei Orgànica del sistema universitari.

Mentrestant, el meu desig d’un feliç anys 2023 per a tots els lectors i lectores del Diari”.

No hay comentarios: