domingo, 29 de enero de 2023

El baròmetre del CIS del mes de gener.Les preocupacions dels espanyols

 


1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques   , fet públic el dimecres 18 de gener ,  segueix sent  un fidel reflex de l’augment de la preocupació  de la ciutadania per la situació econòmica, i el manteniment per la social i política. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 2 i 12 de gener.

 

La immigració es considera el setzè problema      (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (4,0). Els tres problemes més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (45,2), l’atur (27,4),  i la sanitat (25,0)

 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema  ara a Espanya, la immigració apareix en el lloc número vint-i-vuit    (0,5). Els tres problemes que més preocupen són els següents: la crisi i els problemes d’índole econòmica (19,9), els problemes polítics en general (15,2), i l’atur (10,9).


Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc númerovint-i-nou (1,5) .  Els tres més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (45,2), la sanitat (22,5), i l’atur (16,1). 

 

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats la immigració apareix en el lloc número trenta quatre (0,4) . Els tres  importants són la crisi i els problemes d’índole econòmica (25,8), la sanitat (9.0) i l’atur (7,2).

 

2. Hi ha més preocupació entre els homes que entre les dones   quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (4,2 i 3,9). És el grup d’edat de 65 a 74 anys el més preocupat (5,1) amb caràcter general, i és el mateix grup el qui creu que és el seu problema persona més important (0,8).

 

3. Pel nivell d’estudis  , la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 5,0 de les persones amb educació secundària primera etapa, i com a primer problema personal per a les persones dels grups de sense estudis i d’educació primària (1,3).

 

 4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció políticaelectoral     ,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui va votar a NA+ (14,2), i són els qui van votar a CCa-NC els qui consideren que es el seu primer problema personal (8,1).

 

5. Segons la ubicació professional de les persones enquestades , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup d’ocupacions militar i cossos policials (8,1) i és el mateix grup el que considera que és el seu problema principal (3,7).

 

6. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva declasse social   , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es troba en el grup de “classe mitja-baixa” (5,2), sent la mateixa classe la qui considera que és el seu primer problema personal (0,6).

 

7. Segons l’escala d’autoubicació ideològica   (1 esquerra, 10 dreta),    els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 9 (12,8), sent el mateix grup el qui considera que és el primer problema personal (2,3).

No hay comentarios: