martes, 26 de julio de 2022

El baròmetre del CIS del mes de juliol. Les preocupacions dels espanyols.

 

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques  , fet públic el dimarts 19 de juliol,  segueix sent  un fidel reflex de l’augment de la preocupació  de la ciutadania per la situació econòmica i social i les conseqüències de la crisi sanitària. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 12 de juliol.

 

La immigració es considera l’onzè problema    (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (5.5, 0.8 punts més que en el baròmetre anterior). Els tres problemes més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (52.5), l’atur (31.4),  i la sanitat (21.2)  

 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema  ara a Espanya, la immigració apareix en el lloc número vint-i-dos (0,7, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior). Els tres problemes que més preocupen són els següents: la crisi i els problemes d’índole econòmica (29.1),  l’atur (13.8),  i la sanitat (9.2).

 

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc númerovint-i-ú (2.1, 0.5 punts més que en el baròmetre de juny).  Els tres més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (53.8), la sanitat (23.9), i l’atur (18.2).    

 

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats la immigració apareix en el lloc número vint-i-quatre  Els tres més importants són la crisi i els problemes d’índole econòmica (34.5), la sanitat (7.8) i l’atur (7.8).

 

2. Hi ha més preocupació entre els homes que entre les dones   quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (6.0 i 5.0). És el grup d’edat de 55 a 64 anys el més preocupat (7.1) amb caràcter general,  i és el mateix grup el qui creu que és el seu problema persona més important (1.0). 

 

3. Pel nivell d’estudis   , la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 7.3 de les persones amb educació primària, i com a primer problema personal per a les persones amb estudis d’educació secundària 2ª etapa (1.7).

 

 4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral ,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui va votar a PACMA  (16.9), i són els qui van votar a Na+ els qui consideren que es el seu primer problema personal (4.7).

 

5. Segons la ubicació professional de les persones enquestades   , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup d’ocupacions militars i cossos policials (11.9). Com a primer problema personal es considerat pel mateix grup (7.3).  

 

6. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva declasse social    , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobhttps://datos.cis.es/pdf/Es3371seMT_A.pdf em en els grup de “classe alta i mitja alta” i de “classe mitja/baixa” (7.0), sent la primera la qui considera que és el seu primer problema personal (1.0).

 

7. Segons l’escala d’autoubicació ideològica    (1 esquerra, 10 dreta),  els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 8 (7.9), sent el grup 9 el qui considera que es el primer problema personal (1.8).

 

No hay comentarios: