domingo, 22 de mayo de 2022

El baròmetre del CIS del mes de maig. Les preocupacions dels espanyols.

 

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques ,  fet públic el dijous 19 de maig, segueix sent  un fidel reflex de la preocupació  de la ciutadania per la situació econòmica i social i l’atur. La preocupació per la crisi sanitària derivada de la Covid-19 ha disminuït considerablement, però alhora ha augmentat la preocupació pels problemes polítics i per la sanitat. L’enquesta es va dur a terme entre els dies  3 i 12 de maig.

 

La immigració es considera el vint-i-dosè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.9). Els tres problemes més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (39.8 ), l’atur (36.4),  i els problemes polítics en general (19.1)

 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració apareix en el lloc número vint-i-sis (0.5) Els tres problemes que més preocupen són els següents: l’atur (18,1), la crisi i els problemes d’índole econòmica (16.8), i els problemes polítics en general (11.7)

 

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més als enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc número vint-i-novè (1,3).  Els tres més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (40.0), cap (27.1)  la sanitat (22.9).

 

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més als enquestats la immigració apareix en el lloc número quaranta-i-cinc  (0.2). Els tres més importants són la crisi i els problemes d’índole econòmica (22.9), l’atur (9.6) i la sanitat (8.7).

 

2. Hi ha més preocupació entre els homes que entre les dones  quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (3,1 i 2,7). És el grup d’edat de 45 a 54 anys el més preocupat (4.1) amb caràcter general,  i és el mateix grup el qui creu que és el seu problema personal més important (0.5).

 

3. Pel nivell d’estudis  , la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda per les persones amb estudis d’educació secundària primera etapa (4.0), i és el grup d’estudis d’educació primària el que la considera com a primer problema personal (0.7).

 

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de maig sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui va votar a VOX (4.7), i és el mateix grup el qui considera que es el seu primer problema personal (2.8).

 

5. Segons la ubicació professional de les persones enquestades, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup  d’oficials, operaris i artesans (5.1), mentre que el primer problema personal es considerat pel grup d’ocupacions militars i cossos policials (4.0).

 

 6. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva de classe social , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup “d’altres” (3.8),  sent el mateix grup qui considera que és el seu primer problema personal (1.9).

 

7. Segons l’escala d’autoubicació ideològica (1 esquerra, 10 dreta),  els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 10 (8.0), sent el mateix grup qui considera que és el primer problema personal (1.5)

No hay comentarios: