viernes, 15 de abril de 2022

El baròmetre del CIS del mes d’abril. Les preocupacions dels espanyols.

 

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques   ,  fet públic el dimecres 13 d’abril, segueix sent  un fidel reflex de la preocupació  de la ciutadania per la situació econòmica i social i l’atur. La preocupació per la crisi sanitària derivada de la Covid-19 ha disminuït considerablement, però alhora ha augmentat la preocupació per la sanitat. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 9 d’abril.

La immigració es considera el vint-i-unè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3,2). Els tres problemes més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (47,1 ), l’atur (35,8),  i la sanitat (18,2).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara aEspanya, la immigració apareix en el lloc número vint-i-quatrè (0,5) Els tres problemes que més preocupen són els següents: la crisi i els problemes d’índole econòmica (24,0), l’atur (16,0), i el govern i partits polítics concrets (11,8).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més alsenquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc número vint-i-vuit (1,5).  Els tres més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (47.6), la sanitat (22,5) i l’atur (20,9) .

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalmentmés als enquestats la immigració apareix en el lloc número trenta-sis (0.3). Els tres més importants són la crisi i els problemes d’índole econòmica (27,9), l’atur (9,3) i la sanitat (7,4). 

2. Hi ha la mateixa preocupació entre els homes que entre les dones  quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (3,2). És el grup d’edat de 35 a 44 anys el més preocupat (3.8) amb caràcter general,  i és el grup de 18 a 24 el qui creu que és el seu problema personal més important (0.6).

3. Pel nivell d’estudis  , la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda per les persones amb estudis d’educació secundària primera etapa (5,1), i és el mateix grup el que la considera com a primer problema personal (0,6).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre d’abril sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral  ,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui va votar a PACMA (13,9), i són els qui van votar a Na+ els qui consideren que es el seu primer problema personal (6.5).

5. Segons la ubicació professional  de les persones enquestades,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup  “d’altra ocupació” (17,0), mentre que el primer problema personal es considerat també pel mateix grup (3,6).

 6. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva de classe social , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup “d’altres” (1.0),  sent la “classe treballadora/obrera/proletariat” la  que considera que és el seu primer problema personal (0.5).

7. Segons l’escala d’autoubicació ideològica     (1 esquerra, 10 dreta),  els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 9 (16,0), sent el grups núms. 1 i 9 els qui consideren que és el primer problema personal (0.9)

No hay comentarios: