jueves, 24 de febrero de 2022

El baròmetre del CIS del mes de febrer . Les preocupacions dels espanyols.

 

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques,  fet públic el dimarts 22 de febrer, segueix sent  un fidel reflex de la preocupació  de la ciutadania per l’atur, la situació econòmica i social i les conseqüències de la crisi sanitària, tot i que la preocupació per aquesta última ha disminuït considerablement. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 12 de febrer.

 

La immigració es considera el vint-i-quatrè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.0). Els tres problemes més importants son l’atur (38.1),  la crisi i els problemes d’índole econòmica (33.3), i la Covid-19 (21.1)

 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració apareix en el lloc número trenta-tres (0,3) Els tres problemes que més preocupen són els següents: l’atur (17,9), la crisi i els problemes d’índole econòmica (11.7), i els problemes polítics en general (10.0).

 

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc número trenta-nou (0.8).  Els tres més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (29.9),  la Covi-19 (21.1), i l’atur (18.2) . 

 

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats la immigració apareix en el lloc númeroquaranta- tres (0.2). Els tres més importants són la crisi i els problemes d’índole econòmica (14.7), la sanitat (9.8), i  la Covid-19 (9.5).  

 

2. Hi ha més preocupació entre les dones que elshomes quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (2.4 i 1.5). És el grup d’edat de 55 a 64 anys el més preocupat (2.8) amb caràcter general,  i és el grup de 25 a 34 el qui creu que és el seu problema personal més important (0.5).

 

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 3.1 de les persones sense estudis (1.4).s persones amb educació secundària primera etapa, i com a primer problema personal per a les persone

 

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de novembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui va votar a VOX (5.2), que són també els qui consideren que es el seu primer problema personal (0.5).

 

5. Segons la ubicació professional  de les persones enquestades, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup  del agricultors i treballadors agropecuaris, forestals i pesquers, les ocupacions militars i cossos policials (6.1). Com a primer problema personal es considerat pel grup d’oficials, operaris i artesans (1.0). 

 

 6. Si tenim en consideració les dades sobre identificaciósubjectiva de classe social, , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe baixa/pobre (2.8), que és la mateixa que considera que és el seu primer problema personal (0.6).

 

7. Segons l’escala d’autoubicació ideològica (1 esquerra, 10 dreta),  els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 10 (5.9), sent el grup núm. 7 el qui considera que es el primer problema personal (0.4)

 

No hay comentarios: