martes, 21 de diciembre de 2021

El baròmetre del CIS del mes de desembre. Les preocupacions dels espanyols.

 

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques  ,  fet públic el dilluns 20 de desembre, segueix sent  un fidel reflex de la preocupació  de la ciutadania per l’atur, la situació econòmica i social i les conseqüències de la crisi sanitària. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 13 de desembre.

 

La immigració es considera el dinovè problema  (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.1,   0.0 punts menys que en el baròmetre anterior) Els tres problemes més importants son l’atur (37,2),  la crisi i els problemes d’índole econòmica (34.7), i la Covid-19 (30.4)

 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració apareix en el lloc número vint-i-novè (0,4, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior). Els tres problemes que més preocupen són els següents: l’atur (17,2), la COvid-19 (15.4) i la crisi i els problemes d’índole econòmica (10.4).

 

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el llocnúmero trenta-u (1.2, 0.6 punts menys que en el baròmetre anterior).  Els tres més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (30.9),  la Covi-19 (22.5), i l’atur (18.7 %). 

 

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats la immigració apareix en el lloc número quaranta-sis (0.2, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior) Els tres més importants són la crisi i els problemes d’índole econòmica (14.5),  la Covid-19 (13.3) i l’atur (10.0). 

 

2. Hi ha més preocupació entre les dones que els homes quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (3.3 i 3.08). És el grup d’edat de 35 a 44 anys el més preocupat (4.3) amb caràcter general,  i és el mateix grup el qui creu que és el seu problema personal més important (0.6).

 

3. Pel nivell d’estudis , la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 4.9 de les persones amb educació secundària primera etapa, i com a primer problema personal per a les persones amb educació primària (0.8).

 

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de novembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui va votar a CCa-NC (20.0) i són els qui van votar nul els qui consideren que es el seu primer problema personal (4.4).

 

5. Segons la ubicació professional  de les persones enquestades, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup  de les ocupacions militars i cossos policials (11.7). Com a primer problema personal es considerat pel grup de treballadors “d’altre ocupació” (1.8). 

 

 6. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva de classe social , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe alta i mitja-alta (4.7), sent la classe “mitja/baixa” la qui considera que és el seu primer problema personal (0.8).

 

7. Segons l’escala d’autoubicació ideològica   (1 esquerra, 10 dreta),  els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 10 (9.1), sent el mateix grup el qui considera que es el primer problema personal (0.8).

No hay comentarios: