martes, 21 de septiembre de 2021

El baròmetre del CIS del mes de setembre. Les preocupacions dels espanyols.

 

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques ,  fet públic el dijous 16 de setembre, segueix sent  un fidel reflex de l’augment de la preocupació  de la ciutadania per la situació econòmica i social i les conseqüències de la crisi sanitària. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 13 de setembre.

La immigració es considera el catorzè problema  (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (5.4, 2.4 punts més que en el baròmetre anterior). Els tres problemes més importants son l’atur (41.3),  la crisi i els problemes d’índole econòmica (35.5), i el perill per a la salut per la Covid-19 i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (24.7).  

 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració apareix en el lloc número onze  (2.7, 2.1 més que en el baròmetre anterior). Els tres problemes que més preocupen són els següents: l’atur (19.3), i la crisi i els problemes d’índole econòmica (12.8), els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (12.3).

 

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc númerovint-i-u (1.7, 0.8 punts més que en el baròmetre de juliol).  Els tres més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (30.5),  l’atur (21.7) i la sanitat (19.1). 

 

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats la immigració apareix en el lloc número vint-i-dos. (0.7, 0.3 punts més que e el baròmetre anterior) Els tres més importants són la crisi i els problemes d’índole econòmica (14.7 ),  l’atur (11.8), i “cap” (11.5) .

 

2. Hi ha més preocupació entre les dones que els homes quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (6.0 i 4.1). És el grup d’edat de 35 a 44 anys el més preocupat (6.4) amb caràcter general,  i és el mateix grup, juntament amb el dels 45 a 54, el qui creu que és el seu problema persona més important (0.6).

 

3. Pel nivell d’estudis , la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 7.4 de les persones amb educació secundària primera etapa, i com a primer problema personal també per a les persones sense estudis (0.9).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui va votar a CCa-NC (12.6) i són els qui van votar nul els qui consideren que es el seu primer problema personal (3.4). 

5. Segons la ubicació professional  de les persones enquestades, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup genèric de  “altra ocupació” (8.4), Com a primer problema personal es considerat pel grup d’agricultors i treballadors agropecuaris, forestals i pesquers (1.8)  

 6. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva de classe social  , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe baixa/pobre (6.8), sent la classe “treballadora/obrera/proletària” la qui considera que és el seu primer problema personal (1.0). 

7. Segons l’escala d’autoubicació ideològica   (1 esquerra, 10 dreta),  els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 9 (11.3), sent el grup 5 el qui considera que es el primer problema personal (0.8).

No hay comentarios: