jueves, 20 de mayo de 2021

El baròmetre del CIS del mes de maig. Les preocupacions dels espanyols.

 

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimarts, 18 de maig, segueix sent  un fidel reflex de l’augment de la preocupació  de la ciutadania per la situació econòmica i social i les conseqüències de la crisi sanitària. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 4 i 13 de maig. 

La immigració es considera el dissetè problema  (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.4, 0.1 punts més que en el baròmetre anterior). Els tres problemes més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (46,3)  els perills per a la salut de la Covid-19 i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (41,6), i l’atur (39,3). 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració apareix en el lloc número vint-i-set (0.3, 0.5 punts menys que en el baròmetre anterior). Els tres problemes que més preocupen són els següents: els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (24.1), l’atur (16.7), i la crisi i els problemes d’índole econòmica (13.4)

 Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc número trenta-set  (0.7, 0.2 punts més que en el baròmetre d’abril).  Els tres més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (31.5),  els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (29.7), i l’atur (20.5).

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats la immigració apareix en el lloc número trenta-vuit (0.2). Els tres més importants són els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (20.5), la crisi i els problemes d’índole econòmica (14.5), i “cap” (12.2).

2. Hi ha més preocupació entre les dones que els homes quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (2.9 i 1.8). És el grup d’edat de 45 a 54 anys el més preocupat (2.9) amb caràcter general,  i és el mateix grup el qui creu que és el seu problema persona més important (0.4).  

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 3.4 de les persones amb educació secundària primera etapa, i com a primer problema personal també per a les persones del mateix grup  (0.4).

 4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opciópolítica electoral ,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui va votar a CCa-NC (20.0), i són els qui van votar a Unidas Podemos els qui consideren que es el seu primer problema personal (0.7).

5. Segons la ubicació professional de les persones enquestades, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de treball domèstic o no remunerat (5.9), seguir de grup de les persones aturades (4.2). Com a primer problema personal es considerat pel grup dels tècnics i professionals de nivell mig (0.5), i amb la mateixa valoració pel grup de les persones aturades.   

6. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva declasse social, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe baixa/pobre” (3.7), sent la classe “mitja-baixa” la qui considera que és el seu primer problema personal (0.5).

7. Segons l’escala d’autoubicació ideològica (1 esquerra, 10 dreta),  els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 8 (7.9), sent el mateix grup, juntament amb el núm. 1 el qui considera que es el primer problema personal (0.6).

No hay comentarios: