miércoles, 21 de abril de 2021

El baròmetre del CIS del mes d‘abril. Les preocupacions dels espanyols.

 1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques   , fet públic el dilluns 19 d’abril, segueix sent  un fidel reflex de l’augment de la preocupació  de la ciutadania per la situació econòmica i social i les conseqüències de la crisi sanitària. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 5 i 14 d’abril.  

La immigració es considera el divuitè problema  (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.3, 1.1 punts més que en el baròmetre anterior). Els tres problemes més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (48.0)  els perills per a la salut de la Covid-19 i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (45.1), i l’atur (37.7).  

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració apareix en el lloc número vint-i-tres (0.8, 0.7 punts més que en el baròmetre anterior). Els tres problemes que més preocupen són els següents: els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (28.4), l’atur (13.5), i la crisi i els problemes d’índole econòmica (12.5)

 Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc número trenta-nou (0.5, 0.1 punts menys que en el baròmetre de març).  Els tres més importants son els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (33.1),  la crisi i els problemes d’índole econòmica (31.5),   i l’atur (20.4). 

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració no es reconeguda com el seu problemapersonal més important per cap de les persones entrevistades. Els tres més importants són els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (22.9), la crisi i els problemes d’índole econòmica (13.0), i “cap” (11.5).

 

2. Hi ha méspreocupació entre les dones que els homes quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (2.5 i 2.1). És el grup d’edat de 55 a 64 anys el més preocupat (3.4) amb caràcter general,  i és el grup de 65 i més anys el qui creu que és el seu problema persona més important (0.1).

 

3. Pel nivelld’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 3.8 de les persones amb educació primària, i com a primer problema personal per les persones amb estudis de formació professional (0.1).

 

 4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral  ,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui va votar a CCa-NC (28,6), i són els qui van votar a C,s els qui consideren que es el seu primer problema personal (0.1).

 

5. Segons la ubicacióprofessional de les persones enquestades      cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup d’ocupacions militars i cossos policials (10.5), i en el grup de directors i gerents en el mateix grup com a primer problema personal (0.2).

 

6. Si tenim en consideració les dades sobre identificaciósubjectiva de classe social      cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe baixa/pobre” (2.5), sent aquesta mateixa classe i la “mitja-mitja” les que  consideren que és el seu primer problema personal (0.1).

No hay comentarios: