miércoles, 17 de marzo de 2021

El baròmetre del CIS del mes de març. Les preocupacions dels espanyols.

 

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques   , fet públic el dimarts  16 de març segueix sent  un fidel reflex de l’augment de la preocupació  de la ciutadania per la situació econòmica i les conseqüències de la crisi sanitària. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de març.   

La immigració es considera el vint-i-sisè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (1.2, 1.2 punts menys que en el baròmetre anterior). Els tres problemes més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (43.8)  els perills per a la salut de la Covid-19 i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (41.0), i l’atur (31.7).  

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració apareix en el trenta-cinquè lloc  (0.1, 0.4 punts menys que en el baròmetre anterior). Els tres problemes que més preocupen són els següents: els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (26.9), l’atur (11.6), i la crisi i els problemes d’índole econòmica (11.2)

 Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc número trenta-tres  (0.6, 0.2 punts menys que en el baròmetre de febrer).  Els tres més importants son els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (31.7),  la crisi i els problemes d’índole econòmica (28.6),   i l’atur (16.4).

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el número trenta-nou  (0.1, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior). Els tres més importants són els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (22.0), “cap” (11.8), i  la crisi i els problemes d’índole econòmica (11.5). 

2. Hi ha més preocupació entre les dones que els homes   quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (1.5 i 1.0). És el grup d’edat de 45 a 54 anys el més preocupat (1.9) amb caràcter general,  i és el mateix grup el qui creu que és el seu problema persona més important (0.3).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 2.1 de les persones amb educació secundària primera etapa, i com a primer problema personal per les persones amb estudis de formació professional (0.3).

 4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció políticaelectoral  ,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui va votar a EH-Bildu (5.4), i són els qui no van votar els qui consideren que es el seu primer problema personal (0.5).

5. Segons l’autoubicació ideològica de les persones enquestades  (del 1 al 10, sent 1 l’extrema  esquerra i 10 l’extrema dreta), cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 10 (3.7), i també en el mateix grup com a primer problema personal (0.9).

6. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva declasse social cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe baixa/pobre”  (1.7), sent aquesta mateixa classe i la “mitja-baixa” les que  consideren que és el seu primer problema personal (0.3).

No hay comentarios: