viernes, 12 de febrero de 2021

Competències laborals de la Generalitat.

 

El dia 7 de febrer el diari naciodigital.cat publicava un interessant article del seu redactor Andreu Merino titulat “El repte degestionar la desocupació en temps de pandèmia amb poques competències”  on es feia una àmplia anàlisi de la situació social a Catalunya i dels reptes de futur en aquest àmbit. L’article recull una síntesi de les meves opinions al respecte.

 

Per tal de tenir un coneixement més complet, reprodueixo en aquesta entrada les preguntes que en van formular i les meves respostes.

 

Bona lectura.

 

PREGUNTA. Quin balanç fa de les polítiques de treball impulsades aquesta passada legislatura per la Generalitat?.

 

RESPOSTA. Un balanç molt poc positiu. No s’han pres mesures adequades per esperonar, en la etapa de creixement econòmic, l’ocupació estable i de qualitat, i s’ha trigat molt en respondre a la situació de crisi sanitària, amb les seves devastadores conseqüències econòmiques i socials derivada de la pandèmia de la Cocid-19. Sens dubte, el debat polític ha deixat molt de banda les polítiques sociolaborals i això ha passat factura en termes socials.

 

PREGUNTA.  Quin marge té la Generalitat per millorar les condicions dels treballadors públics i revertir les retallades?

 

RESPOSTA. En l’àmbit de l’ocupació pública, i de les competències en matèria d’economia, hi ha un ampli marge d’actuació per millorar el marc estatal en quant a condicions de treball i més estret pel que fa a establir millores econòmiques, i no crec que s’hagin aprofitat durant aquesta legislatura.

 

 

PREGUNTA. De quin marge disposa la Generalitat per implementar polítiques de treball reals a Catalunya, tenint en compte les competències de què disposa?

 

 

RESPOSTA. Té un marge molt ampli, ja que  això li permet tant les competències en matèria de execució de la legislació laboral como molt especialment en matèria de  política d’ocupació.  Trobo molt a faltar una adequada planificació de la política d’ocupació i de un bon us dels recursos econòmic disponibles. També es molt important destacar que  no hi ha hagut la necessària relació amb el món local per al disseny d’aquestes polítiques  que encaixin amb les necessitats pròpies de cada territori.

 

PREGUNTA. Quins són els principals reptes que haurà d'afrontar el futur Govern en relació al treball durant la pandèmia I quin marge tindrà per actuar?

 

RESPOSTA.  El principal al meu parer es pensar en una política de treball que respongui al reptes reals de futur i on les mesures laborals que s’adoptin en el marc de Pla de recuperació, amb importants fons de la Unió Europea, hauran de tendir, en el marc d’un diàleg social autèntic, tant al manteniment de l’ocupació actual com a la creació de més ocupació estable i de qualitat. De ben segur que hi haurà diners, i el repte es aprofitar-los molt bé amb perspectiva de un futur millor per a tota la població, i molt especialment per als col·lectius més afectats per la crisis com són els joves, les dones i les persones amb baix nivell de qualificació.