jueves, 19 de noviembre de 2020

El baròmetre del CIS del mes de novembre. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques  fet públic el dimecres 18 de novembre,  és un fidel reflex de l’augment de la preocupació  de la ciutadania per la Covid-19, que es col·loca ja en el primer lloc de les preocupacions. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 3 al 12 de novembre.    

Si comparen les dades del mes de novembre amb el baròmetre anterior, deixant de banda la Covid-19, creix la preocupació per la situació econòmica, baixa per l’atur (tot i que amb seguretat la manifestada per la pandèmia inclogui gran part d’aquesta preocupació), segueix disminuint per la corrupció, es manté per la sanitat, augmenta un xic per la inestabilitat política,  i s’estabilitza per la immigració.

La immigració es considera el dinovè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (1.3, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere dels problemes del coronavirus (44.2), d’indole econòmica (42.7), l’atur (24.3), els problemes polítics en general (19.9), la sanitat (18.9),  el mal comportament dels polítics (17.1), la situació d’inestabilitat política (13.2), poca conscienciació ciutadana (9.4),  l’acció del govern i partís o polítics concrets (8.1),  el que fan els partits polítics (7.4), els problemes d’índole social (6.4), l’educació (4.9), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.6), la corrupció i el frau (3.5),  altres respostes (2.7),   no sap (2.4), les desigualtats, inclosa la de gènere, les diferències de classe, la pobresa (1.7), i conseqüències sobre l’ocupació derivades de la pandèmia (1.3)   

 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració apareix en el vint-i-sisè lloc (0.3, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior). Els problemes que més preocupen són els següents: coronavirus (29.4), el mal comportament dels polítics (11.9), els problemes polítics en general (10.9), els problemes d'índole econòmica (9.4), la inestabilitat política (7.1), l'atur (6.7),l’acció del govern i partits o polítics concrets polítics (5.8), la sanitat (4.9), altres  respostes  (3.5),  “el que fan els partits polítiques” (3.1), poca conscienciació ciutadana (2.9), “no sap” (2.4), ),  la corrupció i el frau (1.2), els problemes d’índole social (1.1), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (0.8),  altres respostes (0.6), manca de claredat en les informacions i mesures relacionades amb la Covid-19  (0.6), les desigualtats, inclosa la de gènere, les diferències de classe, les conseqüències sobre l’ocupació derivades de la pandèmia (0.5), els extremismes (0.5), la manca de confiança en els polítics (0.4), la crisi de valors (0.4), el funcionament dels serveis públics (0.3), l’educació (0.3), la pobresa (0.3), i la inseguretat ciutadana (0.3).

 Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc número trenta. Els tres més importants el coronavirus (33.4), la crisi econòmica (30.5) i l’atur (15.6).

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el número trenta-cinc   (0.2). Els tres més importants són el coronavirus (23.9), i la crisi econòmica (12.6), i “cap” (10.7).

 

2. Hi ha més preocupació entre els homes que lesdones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (1.8 i 1.1). És el grup d’edat compreses entre els 35 i 44  anys el més preocupat (2.2) amb caràcter general,  i és el mateix grup el qui creu que és el seu problema persona més important (0.7).  

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 3.2 de les persones  sense estudis, i com a primer problema personal per les persones amb estudis d’educació secundària segona etapa (0.3).  

 4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de novembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció políticaelectoral, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar a VOX (4.1), i són els votants de la mateixa força política els qui consideren que es el seu primer problema personal (1.3).

5. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva de classe social, , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe baixa/pobre”  (2.3), sent els grup de “classe mitja-baixa”, el que consideren que és el seu primer problema personal (0.3).   

 

 

No hay comentarios: