viernes, 18 de septiembre de 2020

El baròmetre del CIS del mes de setembre. Les preocupacions dels espanyols.

 

1. El  darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dijous 17 de setembre, és un fidel reflex de la preocupació  que segueix tenint la ciutadania pel Covid-19, que es col·loca en tercer lloc de les preocupacions. Cal destacar que l’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 7 de setembre  

 

Si comparen les dades del mes de setembre amb el baròmetre anterior , deixant de banda el Covid-19, es manté la preocupació per la situació econòmica, baixa per l’atur (tot i que molt probablement la manifestada per la pandèmia inclogui bona part d’aquesta preocupació), creix molt per la corrupció, baixa per la sanitat, disminueix molt per la inestabilitat política,  i creix per la immigració.

 

La immigració es considera el setzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.4, 1.5 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (30.7), dels problemes d’indole econòmica (29.7), del coronavirus (27.3), la corrupció i el frau (20.5),  els problemes polítics en general (19.7), el mal comportament dels polítics (19.0), la sanitat (13.5), altres respostes (12.5),  l’educació (9.2), el que fan els partits polítics (8.6),  poca conscienciació ciutadana (7.9), la situació d’inestabilitat política (7.7),  els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (7.6), els problemes d’índole social (7.3), i les desigualtats (incloses les de gènere, les diferències de classe, la pobresa) (4.7).  

 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració apareix en el divuitè lloc (0.7, 0.3 punts més que en el baròmetre anterior). Els problemes que més preocupen són els següents: coronavirus (16.6), l'atur (11.8), els problemes polítics en general (11.5), el mal comportament dels polítics (9.3), els problemes d'índole econòmica (8.7),  la corrupció i el frau (8.5), altres  respostes  (4.9), “el que fan els partits polítiques” (4.0), la manca d’acord entre els partits polítics (3.0), la sanitat (2.9), poca conscienciació ciutadana (2.4), el govern i els partits polítics (2.4), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (2.0),  “no sap” (1.7), les desigualtats (incloses les de gènere, les diferències de classe, la pobresa) (1.2) els problemes d’índole social (1.1),  i la crisi de valors (0.9)

 

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el llocnúm. vint-i sis. Els tres més importants el coronavirus (29.4), la crisi econòmica (27.2) i l’atur (22.2)

 

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc núm. trenta-tres (0.1). Els tres més importants són el coronavirus (17.5), l’atur (12.9) i la crisi econòmica (11.8).

 

2. Hi ha la mateixa preocupació entre els homes i les dones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (3.4). És el grup d’edat compreses entre els 45 i 54  anys el més preocupat (4.1) amb caràcter general,  i el del grup entre els 25 i 34 anys el que creu que és el seu problema persona més important (0.8).  

  

3. Pel nivell d’estudis la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 5.6 de les persones  amb estudis d’educació secundària primera etapa, i com a primer problema personal per les persones amb estudis de Formació Professional (0.4).  

 

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de març sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar Teruel Existe (50.0), per davant dels que ho van fer a VOX (12.0), i són els votants d’ERC els qui consideren que es el seu primer problema personal (3.0).

  

5. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva declasse social, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe baixa/pobre  (5.0), sent el grup de “classe treballadora/obrera/proletariat” el que considera que és el seu primer problema personal (0.6).  

 

No hay comentarios: