jueves, 16 de julio de 2020

El baròmetre del CIS del mes de juliol. Les preocupacions dels espanyols.


1. El  darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques,    fet públic el dimecres 15 de juliol , és un fidel reflex de la preocupació  que segueix tenint la ciutadania pel Covid-19, que es col·loca en tercer lloc de les preocupacions.


Cal destacar que l’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 9 de juliol,  i que es va dur a terme per una empresa especialitzada en la investigació de mercats i opinió pública, i que es va dur a terme pel seu personal via telefònica. El CIS explica en la nota introductòria del baròmetre que va contractar la realització externa perquè no disposava d’un sistema per a la realització d’enquestes telefòniques.


Si comparen les dades del mes de juliol amb el baròmetre anterior , deixant de banda el Covid-19, disminueix la preocupació per la situació econòmica, creix per l’atur (tot i que molt probablement la manifestada per la pandèmia inclogui bona part d’aquesta preocupació), es manté per la corrupció, baixa un xic per la sanitat, augmenta molt per la inestabilitat política,  i lleugerament per la immigració.


La immigració es considera el divuitè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (1.9, 0.5 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (34.6), dels problemes d’indole econòmica (29.3),  del coronavirus (28.4),  de la sanitat (15.7),   la inestabilitat política (13.8), la mala gestió del Covid-19 pel govern (12.9), dels polítics i de la política en general (12.2 punts), dels “problemes polítics en general” (10.1), “el que fan els partits polítiques” (7.7), poca conscienciació ciutadana (7.6), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.7), l’educació (4.3),  altres respostes (4.2), els problemes d’índole social (4.0), de la corrupció i el frau (3.6), no sap (3.6), i el sistema econòmic i productiu actual (2.2).  Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració apareix en el vint-i-dosè lloc (0.4, 021 punts més que en el baròmetre anterior). Els problemes que més preocupen són els següents: l'atur (15.9), coronavirus (15.8 ), els  problemes derivats de la gestió del Covid -19 (9.8), la manca d’acord entre els partits polítics (9.6), els problemes d'índole econòmica (9.4),  els polítics en general i la política (8.1),   “el que fan els partits polítiques” (4.7), “problemes polítics en general” (4.3), la sanitat (3.8), “no sap” (3.6), poca conscienciació ciutadana (3.5), la corrupció i el frau (1.7),  els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (1.2),  altres  respostes  (1.0), els problemes d’índole social (1.0),  l’actitud de l’oposició (0.7), sistema econòmic i productiu actual (0.6), funcionament dels serveis públics (0.6),  la divisió de la ciutadania i la confrontació social (0.5), manca d’informació (0.5), i els problemes derivats del confinament (0.5), Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc núm. vint-i-nou (0.1) . Els tres més importants són el coronavirus (17.1), l’atur (13.9) i la crisi econòmica (12.7).


2. Hi ha preocupació superior entre els homes que entreles dones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (2.0 i 1.8). És el grup d’edat compreses entre els 35 i 44  anys el més preocupat (3.2) amb caràcter general,  i també el que creu que és el seu problema persona més important (0.3).  


3. Pel nivell d’estudis la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 3.4 de les persones  sense estudis i amb estudis d’educació secundària segona etapa, i com a primer problema personal per les persones amb estudis de Formació Professional (0.3).  


4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de març sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar CCA-NC (Coalición Canarias -Nueva Canarias) (9.1), i són els votants de VOX els qui consideren que es el seu primer problema personal (0.2).


5. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva de classe social cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe treballadora/obrera/proletariat (2.7)., sent el grup de “classe baixa/pobre” el que considera que és el seu primer problema personal (0,3).  

No hay comentarios: