jueves, 16 de abril de 2020

El baròmetre del CIS del mes d’abril. Les preocupacions dels espanyols.


1. El  darrerbaròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimecres 15 d’abril, és un fidel reflex de la preocupació  de la ciutadania pel Covid-19, que es situa en primer lloc i molt per sobre de les altres preocupacions.


Cal destacar que l’enquesta es va dur a terme entre els dies 30 de març i 7 d’abril, i que en aquesta ocasió es va dur a terme per una empresa especialitzada en la investigació de mercats i opinió pública, i que es va dur a terme pel seu personal via telefònica. El CIS explica en la nota introductòria del baròmetre que va contractar la realització externa perquè no disposava d’un sistema per a la realització d’enquestes telefòniques.


Si comparen les dades del mes d’abril respecte a les del mes de març, deixant de banda el Covid-19, creix molt la preocupació per la situació econòmica, baixa molt per l’atur (tot i que molt probablement la manifestada per la pandèmia inclogui bona part d’aquesta preocupació), disminueix molt per la corrupció, es manté per la sanitat i per  l’actuació del món polític, i es redueix molt sensiblement per la immigració.


La immigració es considera el dinovè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (1.4, 6.8 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere del coronavirus (49.3), els problemes d’indole econòmica (39.1),  l'atur (36.0),   del “mal comportament dels/ de les polítics/polítiques” (20.9 punts), de la sanitat (19.6), dels “problemes polítics en general” (15.7), “el que fan els partits polítiques” (10.6),  els problemes d’índole social (10.6), la mala gestió del Covid-19 pel govern (9.1), altres respostes (8.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (7.3),   l’educació (5.2), de la corrupció i el frau (4.8), la independència de Catalunya (4.3), els problemes derivats del Covid-19 (4.3)  el “sistema territorial/unitat d’Espanya/nacionalismes” (3.4), el comportament egoista de la ciutadania (3.0), i la manca d’acord entre els partits polítics (3.0) .


Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el vintè lloc (0.1, 1.5 punts menys que en el baròmetre anterior) per darrere del coronavirus (42.3), del “mal comportament dels/ de les polítics/polítiques” (9.9),  de l'atur (7.7), dels “problemes polítics en general” (7.0), la mala gestió del Covid-19 pel govern (5.8), dels problemes d'índole econòmica (5.5) “el que fan els partits polítiques” (4.9), la sanitat (4.8), la corrupció i el frau (1.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.4), els problemes d’índole social (1.4), el comportament  egoista de la ciutadania (1.2),   els problemes derivats del Covid-19  (1.2) la manca d’acord entre els partits polítics (1.2), “no sap” (1.1),),  altres  respostes (0.9).   el “sistema territorial/unitat d’Espanya/nacionalismes” (0.8), la independència de Catalunya (0.5),  i l’educació (0.4)


Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigracióno apareix com a resposta concreta, per la qual cosa l’haurem de situar en l’apartat d’altres respostes (5.4), sense poder, doncs, comparar aquesta dada amb la del mes de març, 1.2. Els problemes que més preocupen són els següents: coronavirus (41.9 ), en primer lloc, per davant dels problemes d'índole econòmica (34.9),  de l'atur (25.9), la sanitat (17.6), estar enclaustrat a casa (13.4), les preocupacions i situacions personals (9.6), l’educació (9.2),   els problemes derivats del Covid -19 (8.4), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (8.3), els problemes d'índole social (7.7), “problemes polítics en general” (7.6),  altres respostes (5.4), mal comportament dels/ de les polítics/polítiques (4.9), “cap” (4.9),  els problemes  relacionats amb la joventut (3.2), el que fan els partits polítiques (3.0), les pensions (3.0),  la mala  gestió del Covi pel govern (2.9), la independència de Catalunya (2.3), l’habitatge (2.2), la  corrupció i el frau (1.6),), els problemes mediambientals (1.2), el comportament egoista de la ciutadania (1.2), l'avituallament de queviures a la llar (0.8), no sap (0.6), i  no contesta (0.1) 


Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració no apareix com a resposta concreta, per la qual cosa l’haurem de situar en l’apartat d’altres respostes (1.8), sense poder, doncs, comparar aquesta dada amb la del mes de març (0.3). Els problemes que més preocupen són els següents: coronavirus (30.5), en primer lloc, per davant dels problemes d'índole econòmica (12.5),  de l'atur (10.9), estar enclaustrat a casa (7.6), la sanitat (6.7), “cap” (4.9),  els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (4.3), les preocupacions i situacions personals (3.5), els problemes derivats del Covid -19 (3.1), l’educació (2.3), “problemes polítics en general” (2.1), els problemes d'índole social (1.8), mal comportament dels/ de les polítics/polítiques (1.5), les pensions (1.2),  els problemes  relacionats amb la joventut (1.0), el que fan els partits polítiques (0.6), la mala  gestió del Covi pel govern (0.6), no sap (0.6), l’habitatge (0.6), la independència de Catalunya (0.5), la  corrupció i el frau (0.5), els problemes mediambientals (0.4), el comportament egoista de la ciutadania (0.4), l'avituallament de queviures a la llar (0.1), i  no contesta (0.1) 


2. Hi ha preocupació superior  entre les dones que entre els homes  quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (1.6 i 1.3). És el grup d’edat compreses entre els 35 i 44  anys el més preocupat (2.1).  


3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 2.2 de les persones  sense estudis i de les que tenen estudis d’educació secundària segona etapa.  


4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de març sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar Teruel Existe (50.0),


5. Si tenim en consideració les dades sobre identificaciósubjectiva de classe social,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe alta i mitja alta” (2.9), per davant del grup “altres” (1.9), i de la “classe baixa/pobre” (1.6).  

No hay comentarios: