miércoles, 25 de marzo de 2020

El baròmetre del CIS del mes de març. Les preocupacions dels espanyols. (enquesta feta abans de la declaració de l’estat d’alarma)1. El  darrerbaròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques,    fet públic el dimecres 25 de març, constata que es manté la preocupació de la ciutadania per l’atur, baixa lleugerament per la situació econòmica, creix per la sanitat,  es manté per la corrupció, baixa també un xic l’actuació del món polític, i es redueix poc  per la immigració. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 13 de març, es a dir poc abans de la declaració de l’estat d’alarma, per la qual cosa harem d’estar molt amatents al seu impacte sobre la ciutadania enquestada el mes d’abril. .

La immigració es considera l’onzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (8.2, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (59,8), els problemes d’indole econòmica (28,7), de la sanitat (19.8), de la corrupció i el frau (16.9), dels “problemes polítics en general” (16,6), del “mal comportament dels/ de les polítics/polítiques” (16.1 punts), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (15.6),   “el que fan els partits polítiques” (12.8),  els problemes d’índole social (12.4), i les pensions (11.3)

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el quinzè lloc  (1.6, 0.3 punts més que en el baròmetre anterior) per darrere de l'atur (39.2), dels problemes d'índole econòmica (9.0), dels “problemes polítics en general” (8.0), del “mal comportament dels/ de les polítics/polítiques” (5.5),  la corrupció i el frau (5.4), “el que fan els partits polítiques” (4.6), la sanitat (3.8), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.4), les pensions (2.6), els problemes d’índole social (2.5), la independència de Catalunya (2.2), “no sap” (2.0), apareix per primera vegada el coronavirus (1.8), i  altres  respostes (1.6).   

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-dosè lloc (1.2, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (26.7), dels problemes d'índole econòmica (24.8), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (16.9), la sanitat (18.4), les pensions (16.0), “cap” (14.8), l’educació (11.8), les preocupacions i situacions personals (8.0), els problemes d'índole social (7.3), l’habitatge (6.9), “problemes polítics en general” (6.6), la  corrupció i el frau (5.1), mal comportament dels/ de les polítics/polítiques (4.6), ), els problemes  relacionats amb la joventut (4.3), el que fan els partits polítiques (4.1), la independència de Catalunya (2.7), altres respostes (2.5), no contesta (1.9) la inseguretat ciutadana (1.9), no sap (1.8), i els problemes mediambientals (1.2),

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-cinquèlloc (0.3, 0.2 punts més que el baròmetre anterior) per darrere de l'atur (18.6), “cap” (14.8), dels problemes d'índole econòmica (11.3), les pensions (9.6), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (7.0), de la sanitat (6.4), de l’educació (4.6), de les preocupacions i situacions personals (3.2), dels problemes d’índole social (2.8), “problemes polítics en general” (2.6), “no sap”  (2.4), l’habitatge (2.1), “no contesta” (1.9), mal comportament dels/ de les polítics/polítiques (1.6),els problemes relacionats amb la joventut (1.5),  el que fan els partits polítiques (1.5),  la corrupció i el frau (1.5), altres respostes (1.1),   la inseguretat ciutadana (0.7), els problemes  relacionats amb els autònoms (0.5), apareix per primer a vegada el coronavirus (0.4), els problemes mediambientals (0.3), els problemes de l’agricultura, ramaderia i  pesca (0.3), i la pujada de l’IVA (0.3),

2. Hi ha preocupació superior  entre les dones que entre els homes quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (8.6 i 7.8). Són els grups d’edat compreses entre els 35 i 44, i 55 a 64, anys els més preocupats (9.7), sent el mateix grup el qui considera que és el principal problema personal (0.7). 

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 10.5 de les persones amb estudis d’educació secundària segona etapa,  sent el mateix grup i també el de primera etapa els qui consideren que és el principal problema personal (0.5). 

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar Na+ (44.4), i son els que van votar nul els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.9)

5. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva de classe social, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe alta i mitja alta” (16.5), i són els votants de la classe “baixa pobre” els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.4)

6. A l’últim, per Comunitats Autònomes els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en la de Múrcia (19.3), i són els de la Comunitat de Cantàbria  els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (2.5). 

No hay comentarios: