sábado, 1 de febrero de 2020

El baròmetre del CIS del mes de gener. Les preocupacions dels espanyols.


1. El  darrer baròmetre del Centred’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimecres  29 de gener, constata que creix lleugerament la preocupació de la ciutadania per l’atur, baixa per la corrupció, augmenta considerablement per l’actuació del món polític, baixa per la situació econòmica, i es manté per la immigració. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 2 i 13 de gener.


La immigració es considera el dotzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (9.1, 0.6 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (58.7), els problemes d’indole econòmica (27.0), dels “problemes polítics en general” (21.7), del “mal comportament dels/ de les polítics/polítiques” (18.3 punts), de la corrupció i el frau (17.9), la sanitat (16.9), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (14.6), “el que fan els partits polítiques” (14.0),  els problemes d’índole social (13.9), les pensions (11.8). i la independència de Catalunya (10.7).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el tretzè lloc (1.2, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior) per darrere de l'atur (36.8), dels “problemes polítics en general” (10.9), del “mal comportament dels/ de les polítics/polítiques” (7.0),  dels problemes d'índole econòmica (6.4), ), la corrupció i el frau (5.6), “el que fan els partits polítiques” (5.5), la independència de Catalunya (3.8), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.3), la sanitat (3.2), els problemes d’índole social (3.2), les pensions (2.6). i altres respostes (2.4). 

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vintèlloc (1.2, 0,2 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere dels problemes d'índole econòmica (26.5), de l'atur (25.8 ), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (19.8), la sanitat (18.0), les pensions (16.8), “cap” (13.8), l’educació (12.4), els problemes d'índole social (7.9) , “problemes polítics en general” (7.8), les preocupacions i situacions personals (7.4), l’habitatge (5.9), mal comportament dels/ de les polítics/polítiques (4.8) la corrupció i el frau (4.7), el que fan els partits polítiques (4.1), la independència de Catalunya (3.6), els problemes relacionats amb la joventut (4.0), altres respostes (3.6), els problemes mediambientals (2.3), i la inseguretat ciutadana (1.3).  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-tresè lloc  (0.3, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior) per darrere de l'atur (17.5), “cap” (15.4), dels problemes d'índole econòmica (11.9), les pensions (10.3), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (8.9),  de la sanitat (6.0), de l’educació (5.0), “problemes polítics en general” (3.4), de les preocupacions i situacions personals (2.6), dels problemes d’índole social (2.5), “no contesta” (1.6), l’habitatge (1.5), mal comportament dels/ de les polítics/polítiques (1.4), “no sap”  (1.3), els problemes relacionats amb la joventut (1.3), altres respostes (1.2), el que fan els partits polítiques (1.1),  la corrupció i el frau (1.0), els problemes mediambientals (0.6), la inseguretat ciutadana (0.4), els problemes  relacionats amb els autònoms (0.3), i l’Administració de Justícia (0.3),  
 
2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre les dones que entre elshomes quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (9.4 i 8.8). És el grup d’edat compreses entre els 55 a 64 anys el més preocupats (9.9), sent tres grups ( de 18 a 24, 25 a 34 i 35 a 44) els qui consideren que és el principal problema personal (0.5). 

3. Pel nivell d’estudis la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 11.0 de les persones amb estudis d’educació secundària segona etapa, sent el mateix grup, i també el de primera etapa, els que consideren que és el principal problema personal (0.5).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar a VOX (22.6), i són els votants de En Comú Podem els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.7).

No hay comentarios: