sábado, 29 de febrero de 2020

El baròmetre del CIS del mes de febrer. Les preocupacions dels espanyols.


1. El  darrer baròmetre del Centre d’InvestigacionsSociològiques, fet públic el dijous 27 de febrer,    constata que creix la preocupació de la ciutadania per l’atur, baixa molt lleugerament per la corrupció, es manté molt elevat per l’actuació del món polític, augmenta per la situació econòmica, i es redueix per la immigració. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de febrer.

 
La immigració es considera el dotzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (8.5, 0.6 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (60.2), els problemes d’indole econòmica (30.1), del “mal comportament dels/ de les polítics/polítiques” (19.0 punts), dels “problemes polítics en general” (18.0), de la corrupció i el frau (17.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (15.9),  la sanitat (15.4), “el que fan els partits polítiques” (14.3),  els problemes d’índole social (13.8), les pensions (12.2). i la independència de Catalunya (11.1).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el quinze lloc (1.3, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior) per darrere de l'atur (39.2), dels problemes d'índole econòmica (8.3), dels “problemes polítics en general” (8.2), del “mal comportament dels/ de les polítics/polítiques” (6.8),  “el que fan els partits polítiques” (5.5), la corrupció i el frau (4.9), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.6),la independència de Catalunya (3.2), la sanitat (3.1), les pensions (2.9), els problemes d’índole social (2.5), “no sap” (1.5), altres  respostes (1.5), i  la violència de gènere (1.3). 

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-unèlloc (1.2, 0,2 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (27.1), dels problemes d'índole econòmica (26.2), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (17.7), la sanitat (17.2), les pensions (17.0), “cap” (15.5), l’educació (11.4), els problemes d'índole social (9.0), les preocupacions i situacions personals (8.0), “problemes polítics en general” (6.8), l’habitatge (6.5), mal comportament dels/ de les polítics/polítiques (5.4) la corrupció i el frau (4.3), el que fan els partits polítiques (4.3), els problemes relacionats amb la joventut (4.0), la independència de Catalunya (3.9), no sap (1.8), els problemes mediambientals (1.7), altres respostes (1.6), i la pujada de l’IVA (1.2) 

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-setè lloc (0.1, 0.2 punts menys que el baròmetre anterior) per darrere de l'atur (19.5), “cap” (15.5), dels problemes d'índole econòmica (12.1), les pensions (9.3), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (7.2), de la sanitat (6.2), de l’educació (3.8), de les preocupacions i situacions personals (3.0), dels problemes d’índole social (3.0), “problemes polítics en general” (2.2), l’habitatge (1.9), “no sap”  (1.8), altres respostes (1.6), “no contesta” (1.5), els problemes relacionats amb la joventut (1.3),  el que fan els partits polítiques (1.3),  la corrupció i el frau (1.3), mal comportament dels/ de les polítics/polítiques (1.1),els problemes mediambientals (0.6), els problemes de l’agricultura, ramaderia i  pesca (0.6), la pujada de l’IVA (0.6), els problemes  relacionats amb els autònoms (0.6), la inseguretat ciutadana (0.4), els problemes relacionats amb la dona (0.3), la violència de gènere (0.2), i l’Administració de Justícia (0.2).

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes que entre lesdones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya 8.8 i 8.3). És el grup d’edat compreses entre els 45 a 54 anys el més preocupats (10.7), sent el mateix grup el qui considera que és el principal problema personal (0.4). 

3. Pel nivell d’estudis la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 10.7 de les persones amb estudis d’educació primària sent el grup de sense estudis el qui  considera que és el principal problema personal (0.5). 

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui no van votar (40.0)  i són els votants del PP els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.2). 

5. Tenint en consideració les dades sobre identificació subjectiva declasse social, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe baixa/pobre” (9.9), seguida de la “classe treballadora/obrera/proletariat (9.4), i són els votants del darrer grup esmentat els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.5)

6. A l’últim, per Comunitats Autònomes, els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en la d’Aragó (22.4), i són els de la Comunitat Valenciana  .... qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.3). 

No hay comentarios: