martes, 1 de octubre de 2019

El baròmetre del CIS del mes de setembre. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dijous 26 de setembre, constata que baixa lleugerament la preocupació de la ciutadania per l’atur. Es manté per la corrupció, creix molt per l’actuació del món polític, pràcticament es manté per la situació econòmica, i augmenta per la immigració. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 18 de setembre.

 
La immigració es considera el cinquè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (15.6, 3.8 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (60.0), dels “polítics en general, els partits i la política” (45.3 punts), els problemes d’indole econòmica (25.3), i de la corrupció i el frau (25.1).  

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el cinquè lloc (4.4, 1.6 punts més que en el baròmetre del mes de juliol) per darrere de l'atur (36.2), dels "polítics en general, els partits i la política” (21.7), de "la corrupció i el frau" (7.7), i dels problemes d'índole econòmica (7.1).   

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el quinzèlloc (2.9, 0.9 punts més  que el mes de juliol), per darrere dels problemes d'índole econòmica (28.0), de l'atur (27.1), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (18.5), la sanitat (14.9), cap” (14.3), les pensions (14.4), els polítics en general, els partits i la política (15.2), l’educació (10.4), els problemes d'índole social (8.6), la corrupció i el frau (8.7), les preocupacions i situacions personals (6.3), l’habitatge (5.6), els problemes relacionats amb la joventut (3.7) i altres respostes (3.7).

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el  dissetè lloc (1.0. 0.4 punts més que en el baròmetre del mes de juliol) per darrere de l'atur (18.5), “cap” (14.3), dels problemes d'índole econòmica (12.8), les pensions (8.6), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (8.1), dels "polítics en general, els partits i la política” (6.5), de la sanitat (5.7), de l’educació (3.8), dels problemes d’índole social (2.8), de "la corrupció i el frau" (2.4), de les preocupacions i situacions personals (2.3), “no contesta” (2.0), “no sap”  (1.9), altres respostes (1.8), els problemes relacionats amb la joventut (1.4), i la inseguretat ciutadana (1.2).

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes que entreles dones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (16.o i 15.3). És el grup d’edat compreses entre els 45 a 54 anys el més preocupats (18.8), sent el mateix grup el qui considera que és el principal problema personal (1.2), mateix percentatge que els grups de 25 a 34 i 35 a 44 anys.

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 20.1 de les persones amb estudis d’educació secundària primera etapa, sent el mateix grup el qui considera que és el principal problema personal (1.8).
 
En el baròmetre del mes de setembre no apareixen els parers de les persones enquestades segons la seva condició econòmica  i el seu status socioeconòmic.

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de maig de 2019, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar a Navarra Suma (50.0) i són els votants de VOX els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (5.4).

No hay comentarios: