viernes, 1 de febrero de 2019

El baròmetre del CIS del mes de gener. Les preocupacions dels espanyols.


1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dijous 31 de gener, constata que baixa lleugerament la preocupació de la ciutadania per l’atur, es manté per la corrupció, creix per l’actuació del món polític, baixa un xic per la situació econòmica, i experimenta un mínim descens per la immigració. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 13 de gener.


La immigració es considera el sisè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (11.1, 1.4 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (56.8), dels “polítics en general, els partits i la política” (31.1 punts), de la corrupció i el frau (24.7), els problemes d’indole econòmica (21.1), i la sanitat (11.5).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el sisè lloc (2.7, 0.4 punts menys que en el baròmetre del mes de desembre) per darrere de l'atur (34.2), dels "polítics en general, els partits i la política” (16.7), de "la corrupció i el frau" (10.8), dels problemes d'índole econòmica (7.2), i “altres respostes” (3.3).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el catorzèlloc (4.0, 0.8 punts menys que el mes de desembre), per darrere de l'atur (29.1), els problemes d'índole econòmica (22.1), la sanitat (12.3), els polítics en general, els partits i la política” (12.0), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (11.0), les pensions (10.9), “no sap” (8.7), l’educació (8.0), la corrupció i el frau (7.5), “els problemes d'índole social  (7.2), cap” (5.9), altres respostes (5.1), i la inseguretat ciutadana (4.6).  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el dissetè lloc (1.3, 0.2 punts més que en el baròmetre del mes de desembre) per darrere de l'atur (20.9), dels problemes d'índole econòmica (10.4), “no sap”  (8.7), les pensions (7.7), “cap” (5.9), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.7), de la sanitat (4.6), dels "polítics en general, els partits i la política” (5.1), de "la corrupció i el frau" (3.6), de l’educació (3.2), “no contesta” (3.7), dels problemes d’índole social (2.9), d’altres respostes (2.6), de les preocupacions i situacions personals (1.9), de la independència de Catalunya (1.3), i de la  pujada de l’IVA (1.3),

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes que entreles dones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (12.1 i 10.1). És el grup d’edat compreses entre els 55 a 64 anys el més preocupats (13.9), sent el mateix grup el qui considera que és el principal problema personal (2.1).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 13.9 de les persones amb estudis d’educació secundària primera etapa, sent el grup de persones sense estudis el qui considera que és el principal problema personal (2.7).

Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup de capatassos  i obrers qualificats no agraris el qui considera la immigració com el principal problema a Espanya (15.0), sent el mateix grup el qui es troba més preocupat personalment (2.4).

Per estatus socioeconòmic, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel grup de les noves classes mitges (assalariats no manuals) (12.6), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (1.6).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar a Coalició Canària - PNC (25.0) i és el grup dels qui van votar al Partit Nacionalista Basc el qui creu u que és el problema que li afecta més directament (4.2).

No hay comentarios: