miércoles, 6 de junio de 2018

El baròmetre del CIS del mes de maig. Les preocupacions dels espanyols.


1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimarts, 5 de juny constata que creix lleugerament la preocupació dels ciutadans per l’atur i per la corrupció i el frau, baixa per l’actuació del món polític, disminueix per la situació econòmica, puja per l’actuació del món polític i per la situació econòmica, i es manté per la immigració. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 10 de maig.

 La immigració es considera el setzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.3, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (63.6), de la corrupció i el frau (39.6), dels “polítics en general, els partits i la política” (25.4 punts), dels problemes d'índole econòmica (20.6), de les pensions (12.4),  de la sanitat (10.1), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (9.7), dels problemes d’indole social (7.7), de l’educació (7.4), de la independència de Catalunya (7.2), de l’Administració de Justícia (6.8), d’altres respostes (5.6), del govern i dels partits polítics (4.1), de la inseguretat ciutadana (4.1), i  de la violència contra la dona (3.4).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el divuitè lloc (0.7, 0.2 punts menys que en el baròmetre del mes d’abril) per darrere de l'atur (37.7), de "la corrupció i el frau" (17.7), dels "polítics en general, els partits i la política” (12.5), dels problemes d'índole econòmica (7.0), les pensions (3.1), del Govern i els partits concrets (2.5), de la independència de Catalunya (2.3), d’altres respostes (1.9), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.8), dels problemes d’índole social (1.8), “no sap” (1.5), de la sanitat (1.4), l’Administració de Justícia (1.4), l’educació (1.2), la crisi de valors (1.1), i la inestabilitat política (0.8).  

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-cinquè lloc (1.2, 0.2 punts menys que el mes d’abril), per darrere de l'atur (33.0), els problemes d'índole econòmica (22.1), les pensions (16.0), la corrupció i el frau (11.7), la sanitat (10.7), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (10.4), els polítics en general, els partits i la política” (8.4) “no sap” (7.7),  l’educació (7.5), cap” (6.1), “els problemes d'índole social  (5.4), “no contesta” (4.4), altres  respostes (4.1), l’habitatge (2.9), els problemes relacionats amb la joventut (2.7), la pujada de l’IVA (2.6),  la independència de Catalunya (2.5), les preocupacions i situacions personals (2.5), les retallades (1.2),   la inseguretat ciutadana (2.5), la crisi de valors (1.4), el govern i els partits polítics  (1.3). les retallades (1.2), i els problemes relacionats amb els autònoms (1.2).  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-quatrè lloc (0.5, 0.2 punts més que en el baròmetre d’abril), per darrere de l'atur (23.8), les pensions (11.0), els problemes d'índole econòmica (9.4), no sap" (7.7), “cap” (6.1), la corrupció i el frau (5.5), els  problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (5.4), "no contesta” (4.4), els  polítics en general, els partits i la política (3.3), la sanitat (3.2), l’educació (2.7), els  problemes d'índole social (2.1), altres respostes (2.0), la independència de Catalunya (1.5), les preocupacions i situacions personals (1.1), la pujada de l’IVA (1.1), l’Administració de Justícia (1.0), l’habitatge (1.0), la inseguretat ciutadana (0.9), els problemes relacionats amb els autònoms (0.8), el govern i els partits polítics (0.8 la crisi de valors (0.8), ), i els problemes relacionats amb la joventut (0.6).

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre les dones que entre elshomes quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (3.6 i 2.9). És el grup d’edat compreses entre els 35 i 44 anys el més preocupats (4.6), sent el grup dels 55 als 64 anys el qui considera que és el principal problema personal (1.2).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 4.2 de les persones amb estudis d’educació primària, sent el grup amb estudis de formació professional el qui considera que és el principal problema personal (1.0).

Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup dels comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris) el qui considera la immigració com el principal problema a Espanya (6.6), sent els integrants dels grups del capatassos i obrers qualificats (no agraris)  els qui es troben més preocupats personalment (1.4).

Per estatus socioeconòmic, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel grup de les velles classes mitges (empresaris, autònoms i  agricultors) (4.5), sent el grup de noves classes mitges (assalariats no manuals) el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (0.7).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de maig sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral,  es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup genèric d’altres grups polítics, (6.7), i és el grup de votants d’EH Bildu el qui creu que és el problema que li afecta més directament (6.7).

No hay comentarios: