martes, 8 de mayo de 2018

El baròmetre del CIS del mes d’abril. Les preocupacions dels espanyols.


1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimarts, 8 de mig constata que disminueix la preocupació dels ciutadans per l’atur, creix per la corrupció i el frau, disminueix per la situació econòmica, puja per l’actuació del món polític, i augmenta per la immigració. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 10 d’abril.

 La immigració es considera el tretzèproblema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.4, 0.8 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (62.3), de la corrupció i el frau (38.3), dels “polítics en general, els partits i la política” (27.4 punts), dels problemes d'índole econòmica (21.0), de les pensions (13.6),  de la independència de Catalunya (11.0), de la sanitat (10.3), dels problemes d’indole social (8.2), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (8.0), de l’educació (7.4), d’altres respostes (5.6), i del govern i dels partits polítics (4.3),

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el quinzè lloc (0.9, 0.2 punts més que en el baròmetre del mes de març) per darrere de l'atur (35.2), de "la corrupció i el frau" (18.7), dels "polítics en general, els partits i la política” (12.9), dels problemes d'índole econòmica (7.8), de la independència de Catalunya (4.1), de la sanitat (1.1), del Govern i els partits concrets (3.0), les pensions (3.7), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.6), dels problemes d’índole social (1.8), d’altres respostes (1.7), “no sap” (1.2), la inestabilitat política (0.9), i l’educació (1.1).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-dosèlloc (1.4, 0.2 punts més que el mes de març), per darrere de l'atur (32.7), els problemes d'índole econòmica (19.8), les pensions (16.3), la corrupció i el frau (13.2), la sanitat (10.6), els polítics en general, els partits i la política” (10.1) els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (9.2), “no sap” (7.9),  l’educació (7.7), cap” (6.8), “els problemes d'índole social  (6.2), la independència de Catalunya (4.3), altres  respostes (3.7), “no contesta” (3.5), les preocupacions i situacions personals (2.9),  la pujada de l’IVA (2.8),  l’habitatge (2.3), els problemes relacionats amb la joventut (2.0), les retallades (2.0),   la inseguretat ciutadana (1.8), el govern i els partits polítics  (1.4). 

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-cinquè lloc (0.3, 0.1 punt menys que en el baròmetre de març), per darrere de l'atur (23.6), les pensions (11.2), els problemes d'índole econòmica (9.7), no sap" (7.9), “cap” (6.8), la corrupció i el frau (5.9), els  problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.5), els  polítics en general, els partits i la política (4.3), la sanitat (3.6), "no contesta” (3.5), l’educació (2.9), la independència de Catalunya (2.4), els  problemes d'índole social (2.1), altres respostes (1.6), les preocupacions i situacions personals (1.4), la pujada de l’IVA (1.1), el govern i els partits polítics (0.9), les retallades (0.7), els problemes relacionats amb la joventut (0.6), l’Administració de Justícia (0.5), els problemes relacionats amb els autònoms (0.5), la inseguretat ciutadana (0.4), la crisi de valors (0.4), i la inestabilitat política (0.4).

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes que entreles dones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (1.1 i 0.6). És el grup d’edat compreses entre els 65 i més el més preocupats (1.5), sent el mateix grup el qui considera que és el principal problema personal (0.7).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 3.4 de les persones amb estudis d’educació primària, sent el mateix grup el qui considera que és el principal problema personal (0.8).

Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup dels agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) el que considera la immigració com el principal problema a Espanya (4,3), sent els integrants dels grups del personal administratiu, comercial i de serveis, i els jubilats y pensionistes els qui es troben més preocupats personalment (0.7).

Per estatus socioeconòmic, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel grup de les velles classes mitges (1.5), sent el grup de noves classes mitges el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (0.7).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre d’abril sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral,  es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem entre els que van votar nul  a Ciutadans (2.0), i és també el mateix grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (0.8).

No hay comentarios: