domingo, 11 de marzo de 2018

El baròmetre del CIS del mes de febrer. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dijous, 8 de març constata que es manté la preocupació dels ciutadans per l’atur, creix per la corrupció i el frau, disminueix per la situació econòmica, es manté per l’actuació del món polític, i baixa molt lleugerament es manté per la immigració. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 12 de febrer.

  
La immigració es considera el catorzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.9, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (65.5), de la corrupció i el frau (38.7), dels “polítics en general, els partits i la política” (24.2 punts), dels problemes d'índole econòmica (21.8), de la sanitat (12.7), de la independència de Catalunya (11.3), dels problemes d’indole social (8.9), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (8.5), de les pensions (8.0),  de l’educació (7.2), d’altres respostes (5.6), del govern i dels partits polítics (4.1), i de la inseguretat ciutadana (3.8)

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el quinzè lloc (0.7, 0.1 punts menys que en el baròmetre del mes de gener) per darrere de l'atur (38.9), de "la corrupció i el frau" (17.5), , dels "polítics en general, els partits i la política” (11.0), dels problemes d'índole econòmica (6.8), de la independència de Catalunya (4.5), de la sanitat (2.4), del Govern i els partits concrets (2.3), les pensions (2.3), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.1), dels problemes d’índole social (2.0), d’altres respostes (1.5), “no sap” (1.4), la inestabilitat política (1.2), i l’educació (0.9).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-dosèlloc (1.2, 0.1 punts menys que el mes de gener), per darrere de l'atur (33.6), els problemes d'índole econòmica (21.1), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (11.4), la corrupció i el frau (11.3), la sanitat (11.9), les pensions (9.3), els polítics en general, els partits i la política” (9.3) l’educació (7.4), “no sap” (7.3),  cap” (7.0), “els problemes d'índole social  (6.8), altres  respostes (3.6), la independència de Catalunya (3.2) “no contesta” (3.1), les preocupacions i situacions personals (3.0),  la inseguretat ciutadana (2.8), els problemes relacionats amb la joventut (2.7), la pujada de l’IVA (2.6),  les retallades (2.0), l’Administració de Justícia (1.3), i  l’habitatge (1.3).  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-sisè lloc (0.4, 0.2 punt més que en el baròmetre de gener), per darrere de l'atur (24.3), els problemes d'índole econòmica (11.1), les pensions (9.0), no sap" (7.3), “cap” (7.0), els  problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (5.9), la corrupció i el frau (4.8), els  polítics en general, els partits i la política (4.3), la sanitat (3.5), l’educació (3.4), "no contesta” (3.1), els  problemes d'índole social (2.5), les preocupacions i situacions personals (2.0), la independència de Catalunya (1.6), altres respostes (1.4), els problemes relacionats amb la joventut (1.1), la pujada de l’IVA (0.9), les retallades (0.9), la inseguretat ciutadana (0.8), el govern i els partits polítics (0.7), la violència contra la dona (0.5), la crisi de valors (0.4), l’Administració de Justícia (0.4), la inestabilitat política (0.4), els problemes relacionats amb els autònoms, i la inestabilitat política (0.4).

2. Hi ha idèntica preocupació per la immigració entre els homes i  les dones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (0.7). És el grup d’edat compreses entre els 35 i els 44 anys el més preocupats (0.8), i és el grup dels 55 als 64 anys el qui considera que és el principal problema personal (0.7).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 1.1 de les persones amb estudis d’educació primària, sent els integrants del grup de persones sense estudis els qui es troben més preocupats personalment (0.8).

Segons la condició econòmica dels enquestats,  és el grup del personal administratiu, comercial i de serveis, el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (1.7), sent el grup de capatassos i obrers qualificats (no agraris)  els qui consideren que es la seva primera preocupació (0.6).

Per estatus socioeconòmic, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel grup dels obrers no qualificats (1.0), sent els grups de les classes alta-mitja alta, i de les de noves classes mitges, els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.4).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de febrer sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral,  es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem entre els que van votar nul  (9.0 %), i són els qui van votar en blanc els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (3.7).

No hay comentarios: