jueves, 8 de febrero de 2018

El baròmetre del CIS del mes de gener. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’InvestigacionsSociològiques, fet públic el dilluns, 5 de febrer, constata que disminueix lleugerament la preocupació dels ciutadans per l’atur, creix per la corrupció i el frau, es manté per la situació econòmica, disminueix per l’actuació del món polític, i es manté per la immigració. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 2 i 14 de gener.


La immigració es considera el catorzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.2, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (65.8), de la corrupció i el frau (35.1), dels “polítics en general, els partits i la política” (24.3 punts), dels problemes d'índole econòmica (23.0), de la independència de Catalunya (14.9), de la sanitat (9.9), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (9.5), dels problemes d’indole social (8.8), de l’educació (6.8), de les pensions (4.8), de la violència contra la dona (4.6), d’altres respostes (4.4), i del govern i dels partits polítics (4.1)

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el tretzè lloc (0.8, 0.3 punts més que en el baròmetre del mes de desembre) per darrere de l'atur (40.5), de "la corrupció i el frau" (15.6), , dels "polítics en general, els partits i la política” (10.5), dels problemes d'índole econòmica (7.1), de la independència de Catalunya (6.1), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.4), del Govern i els partits concrets (2.2), dels problemes d’índole social (2.2), de la sanitat (1.3), “no sap” (1.9),  les pensions (0.8), la crisi de valors (1.0),  i  d’altres respostes (0.9).   

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-unè lloc (1.3, 0.2 punts més que el mes de desembre), per darrere de l'atur (34.3), els problemes d'índole econòmica (23.8), la corrupció i el frau (10.9), les pensions (10.7), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (10.3),la sanitat (10.1), els polítics en general, els partits i la política” (9.5) l’educació (8.1), “no sap” (7.3),  “els problemes d'índole social  (6.7), cap” (6.7), “no contesta” (4.4), la independència de Catalunya (4.3) altres  respostes (3.7), les preocupacions i situacions personals (3.1), la pujada de l’IVA (2.6), els problemes relacionats amb la joventut (2.0), la inestabilitat política (1.7), l’habitatge (1.5), i la inseguretat ciutadana (1.4).  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-novèlloc (0.2, 0.3 punt menys que en el baròmetre de desembre), per darrere de l'atur (25.3), els problemes d'índole econòmica (11.9), no sap" (7.3), “cap” (6.7), les pensions (6.6), els  problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (5.4), la corrupció i el frau (4.8), l’educació (3.6), la sanitat (3.4), "no contesta” (4.4), els  polítics en general, els partits i la política (3.9), els  problemes d'índole social (2.3), les preocupacions i situacions personals (2.0), altres respostes (1.8), la independència de Catalunya (1.7), la inestabilitat política (0.8), la pujada de l’IVA (0.7), el govern i els partits polítics (0.7), les retallades (0.6), els problemes relacionats amb la joventut (0.7), la violència contra la dona (0.5), la crisi de valors (0.5), l’Administració de Justícia (0.4), la inseguretat ciutadana (0.2), el funcionament dels serveis públics (02.), el terrorisme internacional (0.2), les hipoteques (0.2), i  l’emigració (0.2).

2. Hi ha idèntica preocupació per la immigracióentre els homes i  les dones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (0.8). És el grup d’edat compreses entre els 25 i els 34 anys el més preocupats (1.2), i és el mateix  grup esmentat el qui considera que és el principal problema personal (0.9).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 1.1 de les persones amb estudis d’educació secundària primera etapa, sent els integrants del grup d’estudis secundaris segona etapa els qui es troben més preocupats personalment (0.9).

Segons la condició econòmica dels enquestats,  és el grup dels obrers no qualificats (agraris i no agraris) el qui manifesta més la seva preocupació per la immigració segons el baròmetre (2.0), sent el mateix grup, i també el de capatassos i obrers qualificats (no agraris)  els qui consideren que es la seva primera preocupació (0.8).

Per estatus socioeconòmic, és el grup dels obrers no qualificats el qui manifesta més la seva preocupació per la immigració segons el baròmetre (1.8), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (0.9).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral,  es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem entre els que van votar al Partit Popular  (1.9 %), percentatge idèntic als de qui no van votar,  i són els mateixos grups els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.6).

No hay comentarios: