miércoles, 10 de enero de 2018

El baròmetre del CIS del mes de desembre. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimarts 9 de gener, constata que creix la preocupació dels ciutadans per l’atur, es manté per la corrupció i el frau, i per la situació econòmica, i creix per l’actuació del món polític, i per la immigració. Destaca en aquest baròmetre, respecte dels dos anteriors, la important reducció  de la preocupació per la possible independència de Catalunya El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 10 de desembre.


La immigració es considera el tretzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.2, 0.8 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (66.8), de la corrupció i el frau (31.7), dels “polítics en general, els partits i la política” (28.5 punts), dels problemes d'índole econòmica (22.9), de la independència de Catalunya (16.7), de la sanitat (9.9), dels problemes d’indole social (9.7), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (7.3), de l’educació (6.9), d’altres respostes (5.9), de les pensions (5.0), i del govern i dels partits polítics (3.2.

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el quinzè lloc (0.5, 0.1 punts més que en el baròmetre del mes de novembre) per darrere de l'atur (39.8), de "la corrupció i el frau" (13.7), , dels "polítics en general, els partits i la política” (13.0), dels problemes d'índole econòmica (7.7), de la independència de Catalunya (6.8), del Govern i els partits concrets (2.5), dels problemes d’índole social (1.9), de la sanitat (1.9), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.8), d’altres respostes (1.7), “no sap” (1.4),  de l’educació (1.1), les pensions (1.1), i la crisi de valors (0.8).  

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-dosèlloc (1.6, 0.1 punts més que el mes de novembre), per darrere de l'atur (34.5), els problemes d'índole econòmica (22.5), els polítics en general, els partits i la política” (10.3), la sanitat (10.0), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (10.0), la corrupció i el frau (9.9), “no sap” (9.6), les pensions (9.3), l’educació (7.1), “els problemes d'índole social  (6.6), cap” (6.6), altres  respostes (4.2), la independència de Catalunya (4.2), “no contesta” (3.2), les preocupacions i situacions personals (3.0), els problemes relacionats amb la joventut (2.0), la pujada de l’IVA (2.5), les retallades (2.0), la inseguretat ciutadana (1.8), el govern i els partits polítics (1.8), i l’habitatge (1.6).

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-unè lloc (0.5, 0.1 punt més que en el baròmetre de novembre), per darrere de l'atur (23.3), els problemes d'índole econòmica (11.8), no sap" (9.6), “cap” (6.6), les pensions (6.3), els  problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (5.7), els  polítics en general, els partits i la política (5.0), la corrupció i el frau (4.8), l’educació (3.3), la sanitat (3.3), "no contesta” (3.2), els  problemes d'índole social (2.5), altres respostes (2.2), la independència de Catalunya (2.2), les preocupacions i situacions personals (1.9), la pujada de l’IVA (1.2), el govern i els partits polítics (0.8), la inestabilitat política (0.6), les retallades (0.6), i els problemes relacionats amb la joventut (0.5),

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre les dones que entreels homes quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.6 i 2.7). Són els grups d’edats compreses entre els 55 i 64, i els de més de 64 anys, els més preocupats amb caràcter general (4.1), i és el primer grup esmentat el qui considera que és el principal problema personal (1.3).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.3 de les persones amb estudis d’educació secundària primera etapa, sent els integrants del mateix grup, i també els d’estudis superiors, els qui es troben més preocupats personalment (0.7).

Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup de “treball domèstic no remunerat” el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (6.4), sent el mateix grup, seguir dels membres del grup de comerciants i petis empresaris (sense assalariats, no agraris)  els qui consideren que es la seva primera preocupació (1.2 i 1.1).

Per estatus socioeconòmic, és el grup de les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors), els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.9), sent el grup de les classes alta- mitja ata (professionals i tècnics, directius i comandaments mitjans) el qui creu que és el problema que li afecta més directament (0.89).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre d’octubre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya es trobem entre els que van votar al Partit Nacionalista Basc (20.0 %) i són els mateixos votants els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (6,7).

No hay comentarios: