viernes, 8 de diciembre de 2017

El baròmetre del CIS del mes de novembre. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimarts 5 de desembre, constata que disminueix la preocupació dels ciutadans per l’atur, creix per la corrupció i el frau i per la situació econòmica, es manté per l’actuació del món polític i baixa lleugerament per la immigració. Destaca en aquest baròmetre, seguint la tendència del baròmetre del mes d’octubre, la preocupació per la possible independència de Catalunya El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 15 de novembre.

La immigració es considera el dissetè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.4, 0.4 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (65.1), de la corrupció i el frau (31.5), dels “polítics en general, els partits i la política” (27.0 punts), de la independència de Catalunya (24.6), dels problemes d'índole econòmica (23.4), de la sanitat (9.2), dels problemes d’indole social (8.7), de l’educació (7.5), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.6), d’altres respostes (5.2), del govern i dels partits polítics (5.0), de la inestabilitat política (3.4), de les pensions (3.2), del terrorisme internacional (2.9), la crisi de valors (2.5), i de l’Administració de Justícia (2.4).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el vint-i-unè  lloc (0.4, 0.1 punts menys que en el baròmetre del mes d’octubre) per darrere de l'atur (37.7), de "la corrupció i el frau" (13.1), de la independència de Catalunya (12.0), dels "polítics en general, els partits i la política” (11.8), dels problemes d'índole econòmica (7.1), del Govern i els partits concrets (3.1), dels problemes d’índole social (2.1), la inestabilitat política (1.5), “no sap” (1.5),  d’altres respostes (1.4), de l’educació (1.2), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.0), la crisi de valors (0.9), de la sanitat (0.8), l’Administració de  Justícia (0,5), la inseguretat ciutadana (0.4), les pensions (0.4), el terrorisme internacional (0,4), els nacionalismes (0.4), i “no contesta” (0.4).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-dosèlloc (1.5, 0.1 punts més que el mes d’octubre), per darrere de l'atur (37.0), els problemes d'índole econòmica (22.9), la corrupció i el frau (11.2), ), els polítics en general, els partits i la política” (10.7), la sanitat (10.4), ), “no sap” (8.7), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (8.2),les pensions (8.0), l’educació (7.4), la independència de Catalunya (7.4), “els problemes d'índole social  (6.3), cap” (6.0), altres  respostes (4.0), les preocupacions i situacions personals (3.6), “no contesta” (3.1), els problemes relacionats amb la joventut (2.1), les retallades (2.1), la pujada de l’IVA (2.0), la inseguretat ciutadana (1.7), el govern i els partits polítics (1.8), i l’habitatge (1.6).

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-sisè lloc (0.4, 0.2 punts més que en el baròmetre d’octubre), per darrere de l'atur (27.5), els problemes d'índole econòmica (11.0), no sap" (8.7), “cap” (6.0), les pensions (5.2), la corrupció i el frau (4.8), els  polítics en general, els partits i la política (4.4), la independència de Catalunya (4.2), els  problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.3), l’educació (3.1), "no contesta” (3.1), la sanitat (3.0), altres respostes (2.1), les preocupacions i situacions personals (2.1), els  problemes d'índole social (2.1), el govern i els partits polítics (1.1), la pujada de l’IVA (1.0), els problemes relacionats amb la joventut (0.7), la inestabilitat política (0.6), la crisi de valors (0.6), les retallades (0.6), l’Administració de Justícia (0.5), els problemes relacionats amb els autònoms (0.4), la inseguretat ciutadana (0.4), i l’habitatge (0,4,).

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes que entreles dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (2.7 i 2.0). És el grup d’edat compresa entre els 25 i 34 anys el més preocupat amb caràcter general (3.5), i és el mateix grup el qui considera que és el principal problema personal (0.9).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 3.1 de les persones amb estudis d’educació secundària segona etapa, sent els integrants del mateix grup els qui es troben més preocupats personalment (1.1).

Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup dels capatassos i obrer no qualificats (no agraris) el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5,1), sent els membres del grups dels empresaris amb assalariats, altos funcionaris, alts executius i professionals per compte pròpia els qui consideren que es la seva primera preocupació (1.7).

Per estatus socioeconòmic, són els grups de les classes altes (professionals i tècnics, directius i quadres intermedis) i mitja-alta, i  les noves classes mitges (assalariats no manuals) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (2.6), sent el grup de les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) el qui creu que és el problema que li afecta més directament (0.9).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre d’octubre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya es trobem entre els que van votar a Coalició Canària (CC-PNC) (14.3 %) i són els qui van votar en blanc els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (2.6).

No hay comentarios: