sábado, 18 de noviembre de 2017

El baròmetre del CIS del mes d’octubre. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimarts 7 de novembre, constata que disminueix la preocupació dels ciutadans per l’atur, hi ha un descens més important de la preocupació per la corrupció i el frau, es manté per la situació econòmica, creix molt per l’actuació del món polític i es produeix un descens significatiu per la immigració. Destaca en especial en aquest baròmetre l’espectacular augment de la preocupació per la possible independència de Catalunya El baròmetre es va dur a terme entre els dies 2 i 11 d’octubre.


La immigració es considera el catorzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.8, 2.9 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (66.2), de la independència de Catalunya (29.0), de la corrupció i el frau (28.3), dels “polítics en general, els partits i la política” (27.5 punts), dels problemes d'índole econòmica (21.9), de la sanitat (8.3), dels problemes d’indole social (7.8), de la inestabilitat política (5.7), de l’educació (5.3), del govern i dels partits polítics (5.3), d’altres respostes (6.5), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.9), i del terrorisme internacional (3.7).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el setzè  lloc (0.5, 0.8 punts menys que en el baròmetre del mes de setembre) per darrere de l'atur (37.7), de la independència de Catalunya (15.6), dels "polítics en general, els partits i la política” (12.3), de "la corrupció i el frau" (9.6), dels problemes d'índole econòmica (7.0), del Govern i els partits concrets (2.8), la inestabilitat política (2.7), d’altres respostes (2.0),  dels problemes d’índole social (1.2), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.2), “no sap” (1.2),  els nacionalismes (0.8), de la sanitat (0.8), de l’educació (0.6), la crisi de valors (0.6).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-tresèlloc (1.4, 1.2 punts més que el mes de setembre), per darrere de l'atur (34.9), els problemes d'índole econòmica (23.0), la corrupció i el frau (10.2), la sanitat (9.9), la independència de Catalunya (8.8), les pensions (7.2), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (8.0), l’educació (6.9), els polítics en general, els partits i la política” (10.5), “no sap” (9.0), “cap” (6.4), els problemes d'índole social  (5.5), altres  respostes (5.0), els problemes relacionats amb la joventut (3.1), les preocupacions i situacions personals (2.9), “no contesta” (2.8), la inestabilitat política (2.3), la pujada de l’IVA (2.2),  la inseguretat ciutadana (1.9), el govern i els partits polítics (1.8), l’habitatge (1.7), el terrorisme internacional (1.5).

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-novè lloc (0.2, 0.4 punts menys que el mes de setembre), per darrere de l'atur (25.3), els problemes d'índole econòmica (11.9), no sap" (9.0), “cap” (6.4), els  polítics en general, els partits i la política (5.6), la independència de Catalunya (5.5), la corrupció i el frau (4.6), les pensions (4.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.5), la sanitat (3.2), "no contesta” (2.8), altres respostes (2.2), l’educació (2.1), les preocupacions i situacions personals (1.9), els  problemes d'índole social (1.8), la inestabilitat política (1.2), la pujada de l’IVA (1.0), el govern i els partits polítics (1.0), els problemes relacionats amb la joventut (1.0), la crisi de valors (0.6), els problemes relacionats amb els autònoms (0.6), les retallades (0.6), la inseguretat ciutadana (0.5), l’habitatge (0,4,), el terrorisme internacional (0.3), l’Administració de Justícia (0.2), els problemes mediambientals (0.2), i els nacionalismes (0.2).

2. Hi ha idèntica preocupació superior per la immigració entre els homes i lesdones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (2.8). És el grup d’edat compresa entre els 45 i 54 anys el més preocupat amb caràcter general (3.6), i és el de 25 a 34 anys el qui considera que és el principal problema personal (0.6).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 6.7 de les persones amb estudis de formació professional, sent els integrants del grup d’educació secundària, primera etapa, els qui es troben més preocupats personalment (1.3).

Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup dels capatassos i obrer no qualificats (no agraris) el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5,1), sent els membres del mateix grups els qui consideren que es la seva primera preocupació (0.7).

Per estatus socioeconòmic, és el grup dels obrers qualificats el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (3.4), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (0.3).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre d’octubre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya es trobem entre els que van votar nul (5.6 %) i són els votants del Unidos Podemos i els de Ciudadanos els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.5).

No hay comentarios: