domingo, 9 de julio de 2017

El baròmetre del CIS del mes de juny. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimecres 5 de juliol, constata que es manté la preocupació dels ciutadans per l’atur, experimenta un descens la preocupació per la corrupció i el frau, creix un xic per la situació econòmica, augmenta més per l’actuació del món polític i baixa mínimament per la immigració. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 9 de juny.

La immigració es considera el tretzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.2, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (71.2, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior), de la corrupció i el frau (49.1, 5.2 punts menys que el mes de maig), dels problemes  d'índole econòmica (21.7, 0.6 punts més que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (20.9, 2.8 punts més que en el baròmetre de maig), de la sanitat (10.3), de l’educació (9.2), dels problemes d’indole social (9.0), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (7.6), d’altres respostes (5.9), del terrorisme internacional (5.8),  de les pensions (3.5),  i de la inseguretat ciutadana (3.5).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el quinzè lloc (0.7, 0.1 punts menys que en el baròmetre del mes de juny)  per darrere de l'atur (41.7, 1.6 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (24.1),  dels "polítics en general, els partits i la política” (8.9), dels problemes d'índole econòmica (6.5), dels problemes d’índole social (1.9), d’altres respostes (1.8), del Govern i els partits concrets (1.8), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.8), de la sanitat (1.4), “no sap” (1.3),  d’altres respostes (1.3), de l’educació (1.2), del terrorisme internacional (0.8), i de la independència de Catalunya (0.8)

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el divuitèlloc (2.2, 0.8 punts més que el mes de juny), per darrere de l'atur (37.4), els problemes d'índole econòmica (21.1), la corrupció i el frau (16.3), la sanitat (10.6), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (9.3), l’educació (9.1), les pensions (8.1),  “no sap” (7.5), “cap” (6.9), els polítics en general, els partits i la política” (6.6), els problemes d'índole social (6.1), “no contesta” (4.3), altres  respostes (4.1), les preocupacions i situacions personals (3.0), els problemes relacionats amb la joventut (2.7), la pujada de l’IVA (2.6), i la inseguretat ciutadana (2.4),

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment m és a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-unè lloc  (0.8, 0.4 punts més que el més de juny), per darrere de l'atur (27.0), els problemes d'índole econòmica (9.8), la corrupció i el frau (7.9), no sap" (7.5), “cap” (6.9), les pensions (5.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (5.1), "no contesta” (4.3), la sanitat (3.7), l’educació (3.6), els polítics en general, els partits i la política (2.8), els  problemes d'índole social (2.2), les preocupacions i situacions personals (1.8), altres respostes  (1.7), els problemes relacionats amb la joventut (1.2), la pujada de l’IVA (1.0), les retallades (0.8), els problemes relacionats amb els autònoms (0.8), l’habitatge (0,8), la inseguretat ciutadana (0.8).

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones  quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.3 i 3.1). Són els grups d’edats compreses entre els 35 i 44, i 45 a 54 anys els més preocupats amb caràcter general (4.0), i és el de 35 a 44 anys el qui considera que és el principal problema personal (1.1).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.2 de les persones amb estudis de formació professional, sent els integrants del grup d’educació primària els qui es troben més preocupats personalment (1.4).

Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup de capatassos i obrers qualificats no agraris el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.5), sent el grup dels obrers no qualificats 8agraris i no agraris) el qui considera que es la seva primera preocupació (1.7).

Per estatus socioeconòmic, és el grup de les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors), el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (3.8), sent els grup dels obrers no qualificats el qui creu que és el problema que li afecta més directament (1.6).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de maig sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya es trobem és el dels votants d’ERC (5.7), i són els votants del PNV el grup qui creu que és el problema que li afecta més directament (4.5).

No hay comentarios: