miércoles, 7 de junio de 2017

El baròmetre del CIS del mes de maig. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimarts 6 de juny, constata que creix la preocupació dels ciutadans per l’atur, experimenta un creixement molt important la preocupació per la corrupció i el frau, es manté per la situació econòmica, i baixa un xic per l’actuació del món polític i també per la immigració. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 9 de maig.

La immigració es considera l’onzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.5, 0.5 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (71.4, 1.8 punts més que en el baròmetre anterior), de la corrupció i el frau (54.3, 17,0 punts més que el mes d’abril), dels problemes  d'índole econòmica (21.1, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (18.1, 2.8 punts menys que en el baròmetre d’abril), de la sanitat (9.6), dels problemes d’indole social (9.2), de l’educació (8.8), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (7.3), d’altres respostes (6.5), i de les pensions (4.3). i

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el dotzè lloc (0.8, 0.2 punts menys que en el baròmetre del mes d’abril) per darrere de l'atur (43.3, 4.8 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (26.7),  dels "polítics en general, els partits i la política” (8.0), dels problemes d'índole econòmica (6.5), d’altres respostes (1.9), dels problemes d’índole social (1.7), “no sap” (1.5),  del Govern i els partits concrets (1.4), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.3), de la sanitat (1.0), i de les pensions (0.8).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vintèlloc (1.4, 0.3 punts menys que el mes d’abril), per darrere de l'atur (38.4), els problemes d'índole econòmica (21.3), la corrupció i el frau (18.4), la sanitat (10.0), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (9.8), les pensions (8.4),  l’educació (8.3), “no sap” (7.7), els polítics en general, els partits i la política” (6.9), “cap” (6.4), els problemes d'índole social (6.1), “no contesta” (4.4), les preocupacions i situacions personals (4.0), altres  respostes (3.8), la pujada de l’IVA (2.5), els problemes relacionats amb la joventut (2.3), les retallades" (2.0), la inseguretat ciutadana (1.6), i l’Administració de Justícia (1.4).

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment m és a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-dosè lloc  (0.4, 0.1 punts menys que el més d’abril), per darrere de l'atur (28.5), els problemes d'índole econòmica (10.5), la corrupció i el frau (9.0), no sap" (7.7), “cap” (6.4), les pensions (6.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.9), "no contesta” (4.4), els polítics en general, els partits i la política (3.3), la sanitat (3.1), l’educació (2.7), els  problemes d'índole social (2.2), les preocupacions i situacions personals (2.0), altres respostes (1.2), la pujada de l’IVA (1.0), els problemes relacionats amb la joventut (0.6), les retallades (0.6), els problemes relacionats amb els autònoms (0.6), l’habitatge (0,6), la inseguretat ciutadana (0.5), i l’Administració de Justícia (0.4), 

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relació ambles dones  quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.7 i 3.4). És el grup de persones de edat compreses entre els 55 i 64 anys el més preocupat amb caràcter general (4.5), i és el de 25 a 34 anys el qui considera que és el principal problema personal (0.9).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.3 de les persones amb estudis d’educació secundària de primera etapa, sent els integrants del grup de formació professional els qui es troben més preocupats personalment (0.7).

Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup de “situacions no classificables el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (6.0), per davant del grup d’agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) (5.9 %), sent el grup dels comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris) el qui considera que es la seva primera preocupació (1.1).

Per estatus socioeconòmic, és el grup de les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors), el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.4.), sent els grup de classe mitja-alta (professionals i tècnics, directius i quadres mitjos) el qui creu que és el problema que li afecta més directament (0.7).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de maig sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar en blanc (5.9),  sent el mateix grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (2.9).

No hay comentarios: