martes, 11 de abril de 2017

El baròmetre del CIS del mes de març. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dijous 6 d’abril, constata que es manté la preocupació dels ciutadans per l’atur, creix molt per la corrupció i el frau, baixa per la situació econòmica i per l’actuació del món polític, i creix lleugerament per la immigració. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 10 de març.


La immigració es considera l’onzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (4.1, 0.74 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (72.3, 0.1 punts més que en el baròmetre anterior), de la corrupció i el frau (44.8, 7.5 punts més que el mes de febrer), dels problemes  d'índole econòmica (22.0, 5.0 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (20.5, 2.9 punts menys que en el baròmetre de febrer), de la sanitat (11.7), dels problemes d’indole social (10.8). de l’educació (10.3), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (6.3), d’altres respostes (5.6), i de les pensions (4.3).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el quinzè lloc  (0.8, 0.4 punts més que en el baròmetre del mes de febrer) per darrere de l'atur (46.7, 1.0 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (18.9),  dels "polítics en general, els partits i la política” (8.2), dels problemes d'índole econòmica (6.2), dels problemes d’índole social (2.6), del Govern i els partits concrets (1.8), de la sanitat (1.6), de l’educació (1.5), d’altres respostes (1.5), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.3), “no sap” (1.2), de les pensions (0.8), de “La falta d’acords. Situació política. Inestabilitat política” (0.8), i de l’Administració de Justícia (0.8).
 
Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el dinovèlloc (1.9, 0.7 punts més que el mes de febrer), per darrere de l'atur (39.1), els problemes d'índole econòmica (24.3), la corrupció i el frau (15.0), la sanitat (11.3), les pensions (9.3), l’educació (8.8),  els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (8.6), “no sap” (8.1), els polítics en general, els partits i la política” (7.4), els problemes d'índole social (6.8), “cap” (6.8), les preocupacions i situacions personals (3.6), la pujada de l’IVA (3.4), altres respostes (3.3), “no contesta” (3.2), els problemes relacionats amb la joventut (2.5), les retallades" (2.2) i la inseguretat ciutadana (2.1),

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vintè lloc (0.7, 0.4 punts més que el més de febrer, per darrere de l'atur (29.6), els problemes d'índole econòmica (11.4), no sap" (8.1), les pensions (6.0), “cap” (6.8), la corrupció i el frau (6.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.8), la sanitat (3.6), l’educació (3.2), "no contesta” (3.2), els polítics en general, els partits i la política (2.9), els  problemes d'índole social (2.3), les preocupacions i situacions personals (1.6), altres respostes (1.4), la pujada de l’IVA (1.3), els problemes relacionats amb la joventut (0.8), el govern i els partits polítics (0.8), les retallades (0.8), i la violència contra la dona (0.7).   

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones  quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (4.4 i 3.9). És el grup de persones de edat compreses entre els 35 i 44 anys el més preocupat amb caràcter general (5.7), i és el mateix grup el qui considera que és el principal problema personal (1.3).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 5.3 de les persones amb estudis d’educació secundària de primera etapa, i també de les que tenen estudis de primària, sent el grup de persones amb estudis de formació professional el qui es troba més preocupat personalment (0.9). Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup de comerciants i petits empresaris (sense  assalariats, no agraris) el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (7.3), sent el grups de “situacions no classificables” el que considera que es la seva primera preocupació (2.6).

Per estatus socioeconòmic, és el grup dels obrers qualificats el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.5), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (1.0).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de març sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar en blanc (7.9),  i és el grup d’altres forces polítiques el qui creu que és el problema que li afecta més directament (2.8), per davants dels votants d’ERC (1.7). +

No hay comentarios: