sábado, 11 de marzo de 2017

El baròmetre del CIS del mes de febrer. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimarts 7 de març, constata que disminueix la preocupació dels ciutadans per l’atur, creix per la corrupció i el frau i per la situació econòmica, es manté per l’actuació del món polític, i baixa lleugerament per la immigració. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 9 de febrer.La immigració es considera el dotzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.4, 0.4 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (72.2, 1.4 punts menys que en el baròmetre anterior), de la corrupció i el frau (37.3, 3.5 punts més que el mes de gener), dels problemes  d'índole econòmica (27.0, 1.8 punts més que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (23.4, 0.1 punts menys que en el baròmetre de gener), de la sanitat (13.9), dels problemes d’indole social (10.1). de l’educació (9.5), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.7), de les pensions (4.0), d’altres respostes (4.5), i del govern i els partits polítics (3.5).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el dissetè lloc  (0.4, 0.5 punts menys que en el baròmetre del mes de gener) per darrere de l'atur (47.7, 3.3 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (15.0),  dels "polítics en general, els partits i la política” (10.0), dels problemes d'índole econòmica (8.8), dels problemes d’índole social (2.4), del Govern i els partits concrets (2.0), de la sanitat (1.8), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.5), de l’educació (1.4), d’altres respostes (1.4), “no sap” (1.1), de la crisi de valors (0.9), de la independència de Catalunya (0.9), de les pensions (0.8), de “la falta d’acords. Situació política. Inestabilitat política” (0.6), i dels problemes relacionats amb la joventut (0.5).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-í-unélloc (1.2, 0.2 punts menys que el mes de gener), per darrere de l'atur (39.2), els problemes d'índole econòmica (25.5), la sanitat (12.1), la corrupció i el frau (13.1), l’educació (9.6), les pensions (8.7),  els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (7.6), els polítics en general, els partits i la política” (8.2), els problemes d'índole social (7.0), “no sap” (7.5), “cap” (5.3), les preocupacions i situacions personals (4.3), “no contesta” (2.7), altres respostes (3.5), la pujada de l’IVA (2.8), els problemes relacionats amb la joventut (2.3), la pujada de las tarifes energètiques (1.9), la inseguretat ciutadana (1.8), les retallades" (1.8) i el govern i els partits polítics (1.2).  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment m és a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-tresè lloc(0.3, 0.2 punts menys que el més de gener), per darrere de l'atur (28.1), els problemes d'índole econòmica (13.4), no sap" (7.5), les pensions (5.8), “cap” (5.3), la corrupció i el frau (6.0), l’educació (4.2), la sanitat (3.9), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.7), els polítics en general, els partits i la política (3.7), "no contesta” (2.7) els  problemes d'índole social (2.4), les preocupacions i situacions personals (1.5), altres respostes (1.5), la pujada de l’IVA (1.1), els problemes relacionats amb la joventut (0.8), els problemes relacionats amb els autònoms (0.6), la crisi de valors (0.6), la independència de Catalunya (0.6), el govern i els partits polítics (0.6), les retallades (0.5),  l’habitatge (0,4),  i la inseguretat ciutadana (0.4).  

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre les dones en relació ambels homes  quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.5 i 3.2). És el grup de persones de edat compreses entre els 35 i 44 anys el més preocupat amb caràcter general (4.8), i és el mateix grup el qui considera que és el principal problema personal (0.8).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.6 de les persones amb estudis d’educació secundària de primera etapa, sent el grup de persones sense estudis el qui es troba més preocupat personalment (0.8). Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup d’aturats (que han treballat abans i en cerca de primera ocupació) el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.2), sent el grups de capatassos i obrers no qualificats (agraris i no agraris) el que considera que es la seva primera preocupació (0.7).

Per estatus socioeconòmic, és el grup dels obrers no qualificats el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.7), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (1.0).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de febrer sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya es trobem en el grup “d’altres” (partits polítics), per davants dels qui van votar a Podemos (9.0),  i són els votants del Partit Popular i els quin no van votar els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.8).

No hay comentarios: