viernes, 13 de enero de 2017

El baròmetre del CIS del mes de desembre. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimecres 4 de gener, constata que creix la preocupació dels ciutadans per l’atur, per la corrupció i el frau, i per la situació econòmica, i que disminueix per l’actuació del món polític,  alhora que també per la immigració. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de desembre.  La immigració es considera el dotzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.1, 0.8 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (74.7, 1.8 punts més que en el baròmetre anterior), de la corrupció i el frau (36.7, 0.6 punts més que el mes de novembre), dels problemes  d'índole econòmica (24.7, 0.8 punts més que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (22.1, 3.6 punts menys que en el baròmetre de novembre), de la sanitat (13.7), de l’educació (13.5),  dels problemes d’indole social (12.2), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (7.4), d’altres respostes (4.9), les pensions (4.2), i la inseguretat ciutadana (3.2)

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el catorzè lloc  (0.6, 0.1 punts més que en el baròmetre del mes de novembre) per darrere de l'atur (53.4, 4.6 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (12.8),  dels "polítics en general, els partits i la política” (9.2), dels problemes d'índole econòmica (7.3), de l’educació (2.1), dels problemes d’índole social (2.1), del Govern i els partits concrets (1.7), de la sanitat (1.5), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.5), “no sap” (1.5), d’altres respostes (1.3), de les pensions (0.6), i de la crisi de valors (0.6).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-tresèlloc (1.0, 0.2 punts menys que el mes de novembre), per darrere de l'atur (37.6), els problemes d'índole econòmica (23.1), la sanitat (13.2), l’educació (12.0),  la corrupció i el frau (11.9), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (10.1), les pensions (9.4), “no sap” (8.8), “els polítics en general, els partits i la política” (8.3), els problemes d'índole social (8.0), “cap” (6.9), altres respostes (3.2), les preocupacions i situacions personals (3.1), la pujada de l’IVA (3.0), les retallades" (2.8), els problemes relacionats amb la joventut (2.7), “no contesta” (2.3), la inseguretat ciutadana (2.0), els problemes relacionats amb els autònoms (1.4), la crisi de valors (1.3), l’habitatge (1.2), i el govern i els partits polítics (1.0).

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el lloc número trenta-dos (0.2, 0.1 punts menys que el més de novembre), per darrere de l'atur (28.1), els problemes d'índole econòmica (11.4), no sap" (8.8), les pensions (5.9), “cap” (6.9), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (5.4), l’educació (4.5), la corrupció i el frau (4.5), la sanitat (4.3), els polítics en general, els partits i la política (4.0), els  problemes d'índole social (2.8), "no contesta” (2.3), les preocupacions i situacions personals (1.7), altres respostes (1.5), la pujada de l’IVA (1.2), les retallades (0.9), els problemes relacionats amb la joventut (0.8), els problemes relacionats amb els autònoms (0.8), la inseguretat ciutadana (0.6), el govern i els partits polítics (0.4), la crisi de valors (0.4), l’Administració de Justícia (0.2), l’habitatge (0,3), les infraestructures (0.2), els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.2), la independència de Catalunya (0.2), l’Administració de Justícia (0.2), el funcionament dels serveis públics (0.2), els Estatuts d’Autonomia (0.2), les hipoteques (0.2) i l’emigració (0.2).   

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre les dones en relació ambels homes  quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.5 i 2.7). És el grup de persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys el més preocupat amb caràcter general (4.1), i és el grup de 18 a 25 anys el qui considera que és el principal problema personal (0.5).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 3.8 de les persones amb estudis de educació primària, sent el grup de persones sense estudis el qui es troba més preocupat personalment (0.7). Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup de capatassos i obrers no qualificats (no agraris) el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.9), sent el grups de personal administratiu, comercial i de serveis el qui creu que és el seu problema personal més rellevant  (0.7).

Per estatus socioeconòmic, és el grup dels obrers no qualificats el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.3), sent el mateix grup, i també el de les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) i el dels obrers qualificats els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.3).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de desembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els qui no recorden el senti del seu vot (6.8), i són els qui no van votar i els votants de Ciutadans els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.5).

No hay comentarios: