martes, 6 de diciembre de 2016

El baròmetre del CIS del mes de novembre. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dilluns 5 de desembre, constata que creix la preocupació dels ciutadans per l’atur, disminueix per la corrupció i el frau, i també per l’actuació del món polític i per la situació econòmica,  alhora que augmenta per la immigració. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de novembre.   


La immigració es considera el onzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.9, 0.7 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (72.9, 1.6 punts més que en el baròmetre anterior), de la corrupció i el frau (36.1, 1.5 punts menys que el mes d’octubre), dels “polítics en general, els partits i la política” (25,7, 3.8 punts menys que en el baròmetre d’octubre), dels problemes  d'índole econòmica (23,9, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), de l’educació (14.4),  de la sanitat (13.6), dels problemes d’indole social (10.2), d’altres respostes (5.3), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (6.8), i del  govern i dels partits polítics (4.0).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el setzè lloc  (0.5, 0.2 punts més que en el baròmetre del mes d’octubre) per darrere de l'atur (48.8, 5.7 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (14.3),  dels "polítics en general, els partits i la política” (9.7), dels problemes d'índole econòmica (8.3), dels problemes d’índole social (2.5), d’altres respostes (2.1), de la sanitat (1.8), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.8), del Govern i els partits concrets (1.7), de l’educació (1.6), “no sap” (1.2), de les pensions (1.1), de la manca de govern (0.8), de la crisi de valors (0.5), i dels problemes relacionats amb la joventut (0.5).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-unèlloc (1.2, 1.1 punts més que el mes d’octubre) , per darrere de l'atur (40.5), els problemes d'índole econòmica (24.3), l’educació (13.2),  la sanitat (13.0), la corrupció i el frau (12.3), les pensions (9.5),  “els polítics en general, els partits i la política” (9.2), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (9.2), “no sap” (7.7), els problemes d'índole social (6.4), “cap” (4.7), les retallades" (3.3), “no contesta” (3.3), altres respostes (3.2), les preocupacions i situacions personals (2.9), la pujada de l’IVA (2.6), la inseguretat ciutadana (2.2), els problemes relacionats amb la joventut (2.1), l’habitatge (1.7), i el govern i els partits polítics (1.2).

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-novè lloc (0.3, la mateixa puntuació que el més d’octubre), per darrere de l'atur (29.3), els problemes d'índole econòmica (11.7), no sap" (7.7.), les pensions (6.2), la corrupció i el frau (5.2), els polítics en general, els partits i la política (5.1), l’educació (5.1), “cap” (4.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.7), la sanitat (4.3),), "no contesta” (3.3.), els  problemes d'índole social (2.2), les retallades (1.4), les preocupacions i situacions personals (1.2), altres respostes (1.1), la pujada de l’IVA (1.1), els problemes relacionats amb la joventut (1.0), la inseguretat ciutadana (0.6), la manca de govern (0.6), el govern i els partits polítics (0.5), els problemes relacionats amb els autònoms (0.6), la crisi de valors (0.5), l’Administració de Justícia (0.4), l’habitatge (0,4), les infraestructures (0.3), els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.3), la independència de Catalunya, i els problemes mediambientals (0.3). 

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (4.1 i 3.7). És el grup de persones de edat compreses entre els 45 i 54 anys el més preocupat amb caràcter general (6.2), i és el mateix grup el qui considera que és el principal problema personal (0.6).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 5.1 de les persones amb estudis de secundària de primera etapa, sent el grup de persones sent el mateix grup el qui es troba més preocupat personalment (0.7). Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup de “situacions no classificables” el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (11.5), seguit dels capatassos i obrers no qualificats (no agraris) (6.5), sent el grups de comerciants i petits empresaris no agraris el qui creu que és el seu problema personal més rellevant  (1.9).

Per estatus socioeconòmic, és el grup dels obrers qualificats el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.0), sent el mateix grup, i també el de les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.6).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de novembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els votants de CDC (10.5), i són els qui van votar en blanc els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (3.7).

No hay comentarios: