sábado, 8 de octubre de 2016

El baròmetre del CIS del mes de setembre. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes desetembre, fet públic el dimecres 5 d’octubre, constata que disminueix la preocupació dels ciutadans per l’atur i per la corrupció i el frau, que augmenta per la situació econòmica, i que es manté pràcticament estable per la immigració. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 3 i 12 de setembre.

La immigració es considera el tretzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.0, 0.1 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (71.6, 4.0 punts menys que en el baròmetre anterior), de la corrupció i el frau (36.6, 6.8 punts menys que el mes de juliol), dels “polítics en general, els partits i la política” (29.3, 9.3 punts més que en el baròmetre de juliol), dels problemes  d'índole econòmica (23.7, 0.9 punts més que en el baròmetre anterior), de la manca de govern (11.6), de la sanitat (11.2), de l’educació (10.9), dels problemes d’indole social (8.5), d’altres respostes (5.7), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.2), del  govern i dels partits polítics (3,9), i les pensions (3.5).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el setzè lloc (0.3, 0.3 punts menys que en el baròmetre del mes de juliol) per darrere de l'atur (44.5, 5.4 punts menys que en el baròmetre anterior), dels "polítics en general, els partits i la política” (14.5), de "la corrupció i el frau" (14.4),  dels problemes d'índole econòmica (7.0), de la manca de govern (5.8), del Govern i els partits concrets (2.2), de l’educació (1.7),  “no sap” (1.5), d’altres respostes (1.5), de la sanitat (1.1), dels problemes d’índole social (1.1), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.8), de la crisi de valors (0.6), de les pensions (0.4), i “no contesta” (0.3).              

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-dosèlloc (1.4, 0.3 punts menys que el mes de juliol), per darrere de l'atur (37.7), els problemes d'índole econòmica (23.6), la corrupció i el frau (13.7), la sanitat (11.5), “els polítics en general, els partits i la política” (11.3), l’educació (11.0),  “no sap” (8.2), les pensions (7.6), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (7.3), ), “cap” (6.4), els problemes d'índole social (5.6), la manca de govern (5.0), altres respostes (3.8), les preocupacions i situacions personals (3.1), els problemes relacionats amb la joventut (2.7), “no contesta” (2.6), les retallades" (2.3), la pujada de l’IVA (1.8), la inseguretat ciutadana (1.4), el govern i els partits polítics (1.4), i l’habitatge (1.4).

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-tresè lloc (0.4, 0.1 punts més que en el baròmetre de juliol) , per darrere de l'atur (27.1), els problemes d'índole econòmica (11.3), no sap" (8.2), “cap” (6.3), la corrupció i el frau (5.7), els polítics en general, els partits i la política (5.6), l’educació (5.1), les pensions (5.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.8), la manca de govern (3.4), la sanitat (3.1), "no contesta” (2.6), les preocupacions i situacions personals (1.7), els  problemes d'índole social (1.6), altres respostes (1.6), els problemes relacionats amb la joventut (1.3), el govern i els partits polítics (0.8), les retallades (0.8), la pujada de l’IVA (0.6), , la crisi de valors (0.6), l’habitatge (0.4), i els problemes relacionats amb l’agricultura, ramaderia i pesca (0.4).    

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre les dones en relació ambels homes quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.1 i 2.9). Són els grups de persones de edat compreses entre els 45 i 54 anys, les més preocupades amb caràcter general (5.0), i és el grup de 35 a 44 anys el qui considera que es el principal problema personal (1.2).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.1 de les persones amb estudis de formació professional, sent el grup de persones sense estudis el qui es troba més preocupat personalment (1.4). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats és el grup de comerciants i petis empresaris (sense assalariats, no agraris) el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (6.9), sent el mateix grup el qui creu que és el seu problema personal més rellevant  (1.0).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (3.8), sent el grup dels obrers qualificats el qui creu que és el problema que li afecta més directament (0.6).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de setembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els qui no recorden el seu vot (9.7), i són els votants de Compromís- Podemos els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.8).

No hay comentarios: