lunes, 8 de agosto de 2016

El baròmetre del CIS del mes de juliol. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes dejuliol, fet públic el dilluns 8 d’agost, constata que disminueix la preocupació dels ciutadans per l’atur, per la corrupció i el frau, per la situació econòmica, i també per la immigració. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de juliol.

La immigració es considera el dotzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.9, 0.4 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (75.6, 0.8 punts menys que en el baròmetre anterior), la corrupció i el frau (43.4, 1.5 punts menys que el mes de juny), els problemes  d'índole econòmica (22.8, 2.3 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (19.4, 1.7 punts menys que en el baròmetre de juny), dels problemes d’indole social (8.9), de la sanitat (12.0), de l’educació (10.4), la manca de govern (6.4), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.9), d’altres respostes (5.7), i les pensions (4.2).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el quinzè lloc (0.6, 0.2 punts més que en el baròmetre del mes de juny) per darrere de l'atur (49.9, 2.1 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (17.6),  dels "polítics en general, els partits i la política” (8.4), dels problemes d'índole econòmica (7.2), de la manca de govern (2.3), ), d’altres respostes (1.8), de la sanitat (1.8), del Govern i els partits concrets (1.6), dels problemes d’índole social (1.4), de l’educació (1.4),  “no sap” (1.3), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.0), de la crisi de valors (0.9), i les pensions (0.7).             

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en elvint-i-unè lloc (1.1, 0.4 punts menys que el mes de juny), per darrere de l'atur (41.5), els problemes d'índole econòmica (23.0), la corrupció i el frau (16.3), la sanitat (10.8), l’educació (9.9),  les pensions (8.1), “no sap” (7.9), “els polítics en general, els partits i la política” (7.5), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (7.1), ), “cap” (6.2), els problemes d'índole social (6.1), altres respostes (4.3), les preocupacions i situacions personals (3.5), la manca de govern (3.0), la pujada de l’IVA (2.5), les retallades" (2.3), “no contesta” (2.8), els problemes relacionats amb la joventut (2.0), la inseguretat ciutadana (1.6), i l’habitatge (1.4),

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-tresè lloc (0.3, la mateixa puntuació que en el baròmetre de juny), per darrere de l'atur (31.5), els problemes d'índole econòmica (11.0), no sap" (7.9), la corrupció i el frau (6.5), “cap” (6.2), les pensions (4.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.0), l’educació (3.7), la sanitat (3.6), els polítics en general, els partits i la política (3.3), "no contesta” (2.8), els  problemes d'índole social (2.4), les preocupacions i situacions personals (2.3), altres respostes (1.9), la manca de govern (1.2), les retallades (1.0), la pujada de l’IVA (1.0), els problemes relacionats amb la joventut (0.9), la inseguretat ciutadana (0.6), el govern i els partits polítics (0.6). la crisi de valors (0.4), i els problemes relacionats amb els autònoms (0.4),

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióambles dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.1 i 2.8). Són els grups de persones de edat compreses entre els 35 i 44 anys, les més preocupades amb caràcter general (4.8), i és el grup de 45 a 4 anys el qui considera que es el principal problema personal (0.6).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.5 de les persones sense estudis, sent el grup de persones amb estudis de formació professional el qui es troba més preocupat personalment (0.9). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats és el grup de “situacions no classificables” el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (6.1), per davant del grup dels aturats (les qui han treballat abans i també els qui cerquen la seva primera ocupació),  sent el grup dels  comerciants i petis empresaris (sense assalariats, no agraris) el qui creu que és el seu problema personal més rellevant  (2.1).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.1), sent el grup de les velles classes mitges els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.6).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de juny sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els qui van votar a “altres” (10.7), per davant dels qui no recorden a qui van votar (7.1), i són també els qui no recorden el sentit del seu vot els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (7.1).

No hay comentarios: