viernes, 6 de mayo de 2016

El baròmetre del CIS del mes d’abril. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes d’abril, fet públic avui, divendres 6 de maig, constata que creix la preocupació dels ciutadans per l’atur, i per la corrupció i el frau, baixa lleugerament per la situació econòmica, i es manté per la immigració després del creixement temporal experimentat fa sis mesos molt probablement al meu parer per la situació dels refugiats que intenten arribar a països de la Unió Europea. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 10 d’abril.

La immigració es considera el dotzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.5, la mateixa puntuació que el mes de març), per darrere de l'atur (78,4, 0,7 punts més que en el baròmetre anterior), la corrupció i el frau (47.8, 3.8 punys més que el mes de març), els problemes  d'índole econòmica (25.1, 0.5 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (20.8, 3.6 punts menys que en el baròmetre de març), dels problemes d’indole social (9.7), de la sanitat (9.3), de l’educació (8.6), la manca de govern (7.1), d’altres respostes (4.8), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.3), i del terrorisme internacional (3.9).    

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el catorzè lloc (0.6, 0.2 punts menys  que en el baròmetre del mes de març), per darrere de l'atur (52.3, 0.5 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (17.7),  dels "polítics en general, els partits i la política” (8.4), dels problemes d'índole econòmica (7.3), d’altres respostes (1.3), de la manca de govern (2.5), dels problemes d’índole social (1.7), del Govern i els partits concrets (0.8), “no sap” (1.0), de l’educació (1.0),  de la sanitat (0.9), de la crisi de valors (0.6), i dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.6).      

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-unèlloc (1.2, 0.1 punts més que en el mes de març), per darrere de l'atur (43.5), els problemes d'índole econòmica (25.1), la corrupció i el frau (17.6), la sanitat (10.0), l’educació (9.1), “els polítics en general, els partits i la política” (8.3), “no sap” (7.6), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (7.3), els problemes d'índole social (6.7), les pensions (6.4), “cap” (5.0), les preocupacions i situacions personals (3.7), la manca de govern (3.3), les retallades" (3.2), altres respostes (3.1), els problemes relacionats amb la joventut (3.1), la pujada de l’IVA (2.9), “no contesta” (2.2),  l’habitatge (1.6), i la inseguretat ciutadana.  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-setè lloc  (0.2, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (34.3), els problemes d'índole econòmica (12.6), no sap" (7.6), la corrupció i el frau (7.3), “cap” (5.0), les pensions (3.8), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.6), els polítics en general, els partits i la política (3.1), la sanitat (3.0),  l’educació (3.0), "no contesta” (2.2), les preocupacions i situacions personals (1.9), els  problemes d'índole social (1.8), altres respostes (1.5), les retallades (1.3), els problemes relacionats amb la joventut (1.0), la pujada de l’IVA (0.9), els problemes relacionats amb els autònoms (0.7), la inseguretat ciutadana (0.6), l’habitatge (0.4), les infraestructures (0.4), la crisi de valors (0.3), la independència de Catalunya (0.3), l’Administració  de Justícia (0.2), els problemes mediambientals (0.2), els problemes relacionats amb la dona (0.2), i el govern i els partits polítics (0.2),

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre les dones en relació ambels homes quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.7 i 3.2). Són els grups de persones de edat compreses entre els 55 i 64 anys, les més preocupades amb caràcter general (4.5), i és el mateix grup el qui considera que es el principal problema personal (0.5), en igualtat amb els de 18 a 24 anys.

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.4 de les persones amb estudis de primària, sent el grup de persones amb estudis de secundària, primera etapa, el qui es troba més preocupat personalment (0.5). Segons la condició socioeconòmica dels enquestatsón els obrer no qualificats (agraris i no agraris) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (6.3), sent el grup dels comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris) els que creuen que és el seu problema personal més rellevant  (1.0).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (6.1), i es el mateix grup el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (0.5).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre d’abril sobre les preocupacionsdel enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de desembre de 2015, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els quin no tenien edat per votar (11.5), i és el grup d’altres partits el qui creu que és el problema que li afecta més directament (2.3).

No hay comentarios: