miércoles, 6 de abril de 2016

El baròmetre del CIS del mes de març. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes demarç, fet públic ahir, dimarts  d’abril, constata que es manté la preocupació dels ciutadans per l’atur, per la corrupció i el frau, i per la situació econòmica, així també com per la immigració després del creixement temporal experimentat fa cinc mesos molt probablement al meu parer per la situació dels refugiats que intenten arribar a països de la Unió Europea. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de març


La immigració es considera el desè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.5, 0.2 punts més que el mes de febrer), per darrere de l'atur (77.1, 0.9 punts menys que en el baròmetre de febrer), la corrupció i el frau (44.0, 3.5 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (25.6, 0.5 punts més que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (24.4, 2.2 punts més que en el baròmetre de febrer), dels problemes d’indole social (11.1), de la sanitat (11.1), de l’educació (9.8), d’altres respostes (5.8), i dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.7).     

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el dotzè lloc (0.8, 0.4 punts més que en el baròmetre del mes de febrer), per darrere de l'atur (51.8, 1.3 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (15.9),  dels "polítics en general, els partits i la política” (9.4), dels problemes d'índole econòmica (7.4), d’altres respostes (1.8), de la manca de govern (1.7), dels problemes d’índole social (1.5), del Govern i els partits concrets (1.5), “no sap” (1.5), de l’educació (1.1),  de la crisi de valors (0.9),        

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-uné lloc (1.1, 0.2 punts menys que en el mes de febrer), per darrere de l'atur (45.1), els problemes d'índole econòmica (24.2), la corrupció i el frau (13.8), la sanitat (12.3), l’educació (10.0), “no sap” (8.9), “els polítics en general, els partits i la política” (8.8), els problemes d'índole social (7.7), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (6.7), les pensions (6.4), “cap” (5.3), les preocupacions i situacions personals (4.1), altres respostes (3.8), les retallades" (2.4), la pujada de l’IVA (2.3), ), els problemes relacionats amb la joventut (2.1), “no contesta” (2.1),  la crisi de valors (1.3), l’habitatge (1.2), i la manca de govern (1.1).  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-quatrè lloc  (0.2, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (35.0), els problemes d'índole econòmica (11.5), no sap" (8.9), la corrupció i el frau (6.0), “cap” (5.3), les pensions (4.2), ), els polítics en general, els partits i la política (3.8), la sanitat (3.6), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.2),  l’educació (3.2), els  problemes d'índole social (2.8), les preocupacions i situacions personals (2.3), "no contesta” (2.1), altres respostes (1.3), les retallades (1.1), els problemes relacionats amb la joventut (0.9), la pujada de l’IVA (0.8), la crisi de valors (0.5), el govern i els partits polítics (0.4), la independència de Catalunya (0.3), la inseguretat ciutadana (0.3), l’habitatge (0.2), i l’Administració de Justícia (0.2),

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb es dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.6 i 3.4). Són els grups de persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys, les més preocupades amb caràcter general (4.9), i és el mateix grup el qui considera que es el principal problema personal (0.5).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 5.1 de les persones amb estudis de primària, sent el grup de persones amb estudis de formació professional el qui es troba més preocupat personalment (0.4). Segons la condició socioeconòmica dels enquestat són els agricultors (ocupadors sense assalariats i membres de cooperatives) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (7.1), sent el grup d’estudiants el qui creu que és el problema que li afecta més directament (0.9).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.1), i es el mateix grup el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (0.5).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de febrer sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de desembre de 2015, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els quin no tenien edat per votar (12.5), qui va votar nul (16.7), i són els qui no recorden el sentit del seu vot els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (3.2).

No hay comentarios: