martes, 8 de marzo de 2016

El baròmetre del CIS del mes de febrer. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’InvestigacionsSociològiques del mes de febrer, fet públic avui, dimarts 8 de març, constata que es manté la preocupació dels ciutadans per l’atur, creix molt per la corrupció i el frau, augmenta lleugerament per la situació econòmica, i és el mateix per la immigració després del creixement temporal experimentat fa cinc mesos molt probablement al meu parer per la situació dels refugiats que intenten arribar a països de la Unió Europea. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de febrer.


 
La immigració es considera l’onzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.3, 0.1 punts més que el mes de gener), per darrere de l'atur (78.0, 0.1 punts més que en el baròmetre de gener), la corrupció i el frau (47.5, 8.3 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (25.1, 1.7 punts més que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (22.2, 1.2 punts menys que en el baròmetre de novembre), dels problemes d’indole social (11.4), de la sanitat (9.6), de l’educació (8.5), d’altres respostes (6.6), i dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.1), i del terrorisme internacional (3.5).    

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el quinzè lloc (0.4, la mateixa  puntuació que en el baròmetre del mes de gener), per darrere de l'atur (53.1, 2.2 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (18.5),  dels problemes d'índole econòmica (8.1), dels "polítics en general, els partits i la política” (8.1), d’altres respostes (1.8), dels problemes d’índole social (1.5), de la sanitat (0.9), del Govern i els partits concrets (0.8), “no sap” (0.8), de l’educació (0.9),  dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.8), de la crisi de valors (0.6), de la manca de govern (0.6), i de les pensions (0.4).       

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vintè lloc (1.3, 0.3 punts mes que en el mes de gener), per darrere de l'atur (44.1), els problemes d'índole econòmica (23.9), la sanitat (11.3), la corrupció i el frau (15.4), l’educació (9.7), “els polítics en general, els partits i la política” (8.4), “no sap” (8.2), les pensions (7.7), els problemes d'índole social (6.7), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (6.3), “cap” (5.5), altres respostes (5.0), les preocupacions i situacions personals (4.6), les retallades" (2.8), la pujada de l’IVA (2.2), l’habitatge (2.1), la inseguretat ciutadana (1.8), els problemes relacionats amb la joventut (1.7), i “no contesta” (1.7).   

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-quatrèlloc  (0.3, 0.1 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (34.4), els problemes d'índole econòmica (10.9), no sap" (8.2), la corrupció i el frau (6.5), “cap” (5.5), les pensions (4.6), la sanitat (3.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.7), els polítics en general, els partits i la política (3.5), l’educació (3.1), les preocupacions i situacions personals (2.6), altres respostes (2.3), els  problemes d'índole social (1.8), "no contesta” (1.7), les retallades (1.3), la pujada de l’IVA (0.9), la inseguretat ciutadana (0.5), els problemes relacionats amb la joventut (0.5), la crisi de valors (0.5), l’habitatge (0.4), l’Administració de Justícia (0.4), el govern i els partits polítics (0.4), i  la independència de Catalunya (0.4).      

2. Hi ha preocupació superior per la immigracióentre les dones en relació amb els homes quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.6 i 3.1). Són els grups de persones de edat compreses entre els 25 i 34, i 45 i 54 anys, les més preocupades amb caràcter general (4.6), i és el grup de 25 a 34 anys d’edat el qui considera que es el principal problema personal (0.5).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.8 de les persones sense estudis, sent el mateix grup el qui es troba més preocupat personalment (1.2). Segons la condició socioeconòmica dels enquestat són els obrers no qualificats (agraris i  no agraris) el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (7.3), sent el mateix grup, això com també el d’ocupadors amb assalariats, alts funcionaris, alts executius i professionals per compte pròpia, els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.9).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (6.2), i es el mateix grup el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (0.6).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de febrer sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de desembre de 2015, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són qui va votar nul (16.7), i són els qui van votar en blanc els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (4.2).

No hay comentarios: