jueves, 14 de enero de 2016

El baròmetre del CIS del mes de desembre. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes dedesembre, fet públic el dijous 7 de gener, constata que creix la preocupació dels ciutadans per l’atur, disminueix per la corrupció i el frau, es manté per la situació econòmica, i disminueix lleugerament per la immigració després del creixement temporal experimentat fa tres mesos molt probablement al meu parer per la situació dels refugiats que intenten arribar a països de la Unió Europea. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de desembre.La immigració es considera el onzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.8, 0.3 punts menys que el mes de novembre), per darrere de l'atur (79.8, 2.3 punts més que en el baròmetre de novembre), la corrupció i el frau (38.8, 1.3 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (24.4, 0.4 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (14.8, 5.6 punts menys que en el baròmetre de novembre), de la sanitat (11.9), dels problemes d’indole social (11.8), de l’educació (9.7), del terrorisme internacional (9.0), d’altres respostes (6.1), i dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.9). 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el tretzè lloc (0.8, 0.2 punts més que en el baròmetre del mes de novembre), per darrere de l'atur (57.7, 2.3 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (13.3),  dels problemes d'índole econòmica (8.7), dels "polítics en general, els partits i la política” (5.9), dels problemes d’índole social (3.0), “no sap” (1.2), del Govern i els partits concrets (1.1), de la sanitat (1.1), el terrorisme internacional (1.1), dels nacionalismes (1.0), d’altres respostes (1.0), de l’educació (1.0),          

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-dosè lloc (1.2, 0.1 punts menys que en el mes de novembre), per darrere de l'atur (43.8), els problemes d'índole econòmica (22.9), la sanitat (12.6), la corrupció i el frau (10.8), l’educació (10.4), “no sap” (9.0), les pensions (6.9), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (6.6), els problemes d'índole social (6.5), “cap” (6.5), “els polítics en general, els partits i la política” (5.1), altres respostes (4.4), les retallades" (3.9), les preocupacions i situacions personals (3.6), “no contesta” (2.8), la pujada de l’IVA (2.7), l’habitatge (2.0), el terrorisme internacional (1.8) els problemes relacionats amb la joventut (1.8), la inseguretat ciutadana (1.6), i els nacionalismes (1.2),

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-dosè lloc (0.4, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (35.1), els problemes d'índole econòmica (11.2), no sap" (9.0), “cap” (6.5), les pensions (4.4), la corrupció i el frau (4.6), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.8), la sanitat (3.5), l’educació (3.1), "no contesta” (2.8), els  problemes d'índole social (2.2), les preocupacions i situacions personals (2.1), altres respostes (2.0), els polítics en general, els partits i la política (1.8), les retallades (1.6), la pujada de l’IVA (0.9), els nacionalismes (0.7), els problemes relacionats amb la joventut (0.6), el terrorisme internacional (0.5), la inseguretat ciutadana (0.4), i la crisi de valors (0.4),  

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre les dones en relacióamb els homes quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (4.0 i 3.5). Són les persones de edat compreses entre els 55 i 64 anys les més preocupades amb caràcter general (5.9), i és el mateix grup d’edat el qui considera que es el principal problema personal (1.0).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.8 dels estudiants amb estudis de primària i educació secundària primera etapa, sent el grup dels estudiants amb educació superior el qui es troba més preocupat personalment (0.8). Segons la condició socioeconòmica delsenquestats és el personal inclòs en el grup de “obrers no qualificats (agraris i no agraris) el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.2), sent el grup de comerciants i petits empresaris (sense assalariats no agraris) el qui creu que és el problema que li afecta més directament (2.0).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.8), i són les persones del grup de las velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.1).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de novembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els qui van votar nul (11.8), i són els col·lectius que van votar CiU i IU-ICV els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (2.0).

No hay comentarios: