sábado, 5 de diciembre de 2015

El baròmetre del CIS del mes de novembre. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes denovembre, fet públic el divendres 4 de desembre, constata que disminueix lleugerament la preocupació dels ciutadans per l’atur, creix per la corrupció i el frau, baixa per la situació econòmica, i disminueix per la immigració després del creixement temporal experimentat fa dos mesos molt probablement al meu parer per la situació dels refugiats que intenten arribar a països de la Unió Europea. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 30 d’octubre i 9 de novembre.


La immigració es considera el onzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (4.1, 2.4 punts menys que el mes d’octubre), per darrere de l'atur (77,5, 1,6 punts menys que en el baròmetre de setembre), la corrupció i el frau (40.1, 0.7 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (24.0, 0.7 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (20.4, 1.1 punts menys que en el baròmetre d’octubre), de la sanitat (11.9), dels problemes d’indole social (11.0), de l’educació (9.7), dels nacionalismes (5.1), d’altres respostes, i dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.8).  

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el catorzè lloc (0.6, 0.9 punts menys que en el baròmetre del mes d’octubre), per darrere de l'atur (55.4, 0.1 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (14.7),  dels problemes d'índole econòmica (8.7), dels "polítics en general, els partits i la política” (7.1), dels nacionalismes (1.8), dels problemes d’índole social (1.7), del Govern i els partits concrets (1.2), de la sanitat (1.2), “no sap”(1.2), d’altres respostes (1.1), de l’educació (1.0), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.7), i de la crisi de valors (0.7),         

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-unèlloc (1.3, 1.2 punts menys que en el mes d’octubre), per darrere de l'atur (43.1), els problemes d'índole econòmica (22.7), la corrupció i el frau (11.9), la sanitat (11.8), l’educació (8.8), “no sap” (8.5), els problemes d'índole social (7.0), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (6.9), “els polítics en general, els partits i la política” (6.4), “cap” (6.6), altres respostes (5.0), les pensions (4.3), les preocupacions i situacions personals (4.1), “no contesta” (3.2), les retallades" (2.8), els problemes relacionats amb la joventut (2.3), els nacionalismes (1.8), l’habitatge (1.7), la inseguretat ciutadana (1.5), i l’Administració de Justícia (1.1).   

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el dinovè lloc (0.5, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (33.8), els problemes d'índole econòmica (11.8), no sap" (8.5), “cap” (6.6), la corrupció i el frau (4.9), la sanitat (4.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.5), l’educació (3.4), "no contesta” (3.2),les pensions (3.0), els polítics en general, els partits i la política (2.7), els  problemes d'índole social (2.5), les preocupacions i situacions personals (2.3), altres respostes (2.2), els problemes relacionats amb la joventut (1.2), la pujada de l’IVA (1.1), les retallades (1.0), i els nacionalismes (0.9),

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre les dones en relació ambels homes quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (4.2 i 4.0). Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (4.9), i és el grup d’edat entre 55 i 64 anys el qui considera que es el principal problema personal (1.1).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 6.0 dels estudiants amb estudis de formació professional, sent el grup dels estudiants amb educació primària el qui es troba més preocupat personalment (1.1). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats és el personal inclòs en el grup de “no qualificable” el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (6.5), sent el grup de personal no classificable el qui creu que és el problema que li afecta més directament (4.3).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.8), i són les persones del mateix grup qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.4).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de novembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els votants de UPyD (7.9), i és el col·lectiu que va votar CiU el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (1.6).

No hay comentarios: