viernes, 6 de noviembre de 2015

El baròmetre del CIS del mes d’octubre. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes d’octubre,fet públic el dijous 5 de novembre, constata que es manté la preocupació dels ciutadans per l’atur, la corrupció i el frau, i la situació econòmica, i que disminueix lleugerament per la  immigració després del creixement experimentat el mes anterior molt probablement al meu parer per la situació dels refugiats que intenten arribar a països de la Unió Europea, amb un equilibri sobre les dades del mes anterior  pel que fa a la preocupació a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 12 d’octubre.


La immigració es considera el vuitè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (6.5, 1.2 punts menys que el mes de setembre), per darrere de l'atur (79.1, 0.5 punts més que en el baròmetre de setembre), la corrupció i el frau (39.4, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (24.7, 0.6 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (21.5, 0.2 punts menys que en el baròmetre de setembre), de la sanitat (10.6), dels problemes d’indole social (10.1), i de l’educació (8.7), 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el setè lloc (1.5, 0.5 punts més que en el baròmetre del mes de setembre), per darrere de l'atur (55.3, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (13.8),  dels problemes d'índole econòmica (8.7), dels "polítics en general, els partits i la política” (7.9), del Govern i els partits concrets (1.6), i d’altres respostes (1.5),        

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el setzèlloc (2.5, la mateixa puntuació que en el mes de setembre), per darrere de l'atur (43.1), els problemes d'índole econòmica (23.7), la corrupció i el frau (11.6), la sanitat (9.7), “no sap” (8.5), l’educació (8.4), “els polítics en general, els partits i la política” (7.9), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (6.6), les pensions (6.3), els problemes d'índole social (6.1), “cap” (5.9), les preocupacions i situacions personals (4.8), altres respostes (4.5), les retallades" (3.7), i “no contesta” (3.4).  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el dissetè lloc (0.8, 0.2 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (33.2), els problemes d'índole econòmica (12.7), no sap" (8.5), “cap” (5.9), la corrupció i el frau (5.7), les pensions (3.7), "no contesta” (3.4), la sanitat (3.2), els polítics en general, els partits i la política (3.1), l’educació (3.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.0), les preocupacions i situacions personals (2.8), els  problemes d'índole social (2.1), altres respostes (1.6), les retallades (1.5), i els nacionalismes (1.0).

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (7.1 i 6.1). Són les persones de edat compreses entre els 55 i 64 anys les més preocupades amb caràcter general (7.7), i és el grup d’edat entre 25 i 34 anys el qui considera que es el principal problema personal (1.9).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 8.3 dels estudiants amb estudis d’educació secundària, primera etapa, sent el mateix grup el qui es troba més preocupat personalment (1.4). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats és el personal administratiu, comercial i de serveis els qui  manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (8.3), sent el grup de personal no classificable el qui creu que és el problema que li afecta més directament (2.9).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (8.1), i son les noves classes mitges (assalariats no manuals) el grup qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (1.3).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de setembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els que no van votar (8.2), i és el col·lectiu que va votar nul el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (6.2).

No hay comentarios: