martes, 4 de agosto de 2015

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol.En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la SeguretatSocial, fetes  públiques avui dimarts, 4 d’agost, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.


 Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juny ha estat de 1.660.994,  amb una disminució de 7.105 persones sobre el mes anterior, degut fonamentalment a la caiguda d’afiliats en el regim general de 7.558. El nombre de treballadors del regim d’autònoms és en l’actualitat de 259.730. i l’afiliació ha augmentat el mes de juliol en 1.298 persones.

Durant el mes de juliol el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 568.085 persones, mentre que l’augment del nombre d’estrangers va ser de 60.230.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes de juliol, i les de lesprestacions corresponents al mes de juny, que han estat publicades també avui dimarts, 4 d’agost, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 470.863  (11,63 % del total). 166.406 són de països UE i 304.457 de països no UE. S’ha produït un descens   mensual de 16.411 persones (22,16 % del descens de tota la població), i una disminució interanual de 47.703 (12,76 % de la disminució de l’atur del total de la població). En les dades del mes de juliol destaca la disminució entre les persones sense ocupació anterior (-4,57 %, sent l’atur de 67.207) i en el sector de la indústria (3,57 %, sent l’atur de 26.860).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 95.074 (18,94 % del total). 19.369 són de països UE i 75.705 de països no UE, amb un descens mensual de 4.683 persones (28,53 % del descens en el conjunt d’Espanya), i una disminució interanual de 12.518 (26,24 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (50.230), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 16.548.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juny:  201.047, amb un descens interanual del 14,2 %. 82.694 aturats són de països UE i 118.353 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,31 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 11,32 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,11 % en cas de subsidi, 9,97 % en la renda activa d’inserció, i 2,72 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació regulada en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en finalitzar el mes de juny són un total de 6.842, el 12,75 % del total de les persones perceptores de l’ajuda.

Si comparem les dades de juny amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una important disminució dels perceptors de subsidi i molt més matisada dels qui reben la renda activa d’inserció, i un creixement considerable de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,62 % al 11,32 % (un augment del 6,6 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 9,09 al 8,11 % (un 10,8 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (11,32 i 8,11 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 9,97 % del total dels perceptors, amb un 2,2 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de juny cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix estan per davant dels perceptors del subsidi i també que es troba por darrera del de perceptors de prestacions contributives. En termes percentuals, el nombre major és el dels estrangers perceptors de l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 47,6 % dels estrangers de països UE i el 41,6 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 52,4 i  el 58,4 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’abril, un total de 2.160.397, el 36 % reben prestacions contributives i el 64 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 31,89 % (37,57 i 34,38 % els mesos de juny de 2013 i 2014 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 127.880.000 d’euros, un 7,9 % de la despesa total (la mateixa quantitat que el mes de juny de 2014).

El 60,78 % de la despesa total de prestacions (1.608.649 euros) es destina a la prestació contributiva, i el 63,5 % en el cas dels aturats estrangers (66,8 i 65,9 % en els mesos de juny de 2013 i 2014, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (15,48 %), per davant de les de Barcelona (13,18 %), %), València (6,53 %), Almeria (5,68 %), Múrcia (5,04 %),Alacant (4,87 %), Màlaga (3,10 %), Tarragona (2,93 %), Castelló (2,80 %), Saragossa (2,62 %), Girona (2,59 %), i  Illes Balears (2,18 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen el primer lloc (45.496, 22,63 %), en pràctica igualtat amb els marroquins (45.467, 22,62 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (10.253, 5,10 %), per davant dels equatorians (10.089, 5,07 %), dels colombians (7.490, 3,73 %), i dels italians (6.410, 2,19 %).

No hay comentarios: