miércoles, 5 de agosto de 2015

El baròmetre del CIS del mes de juliol. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes dejuliol,  fet públic avui dimecres, 5 d’agost, constata que es manté la preocupació dels ciutadans per l’atur i baixa un xic per la corrupció i el frau, que es manté per la situació econòmica, i també amb caràcter general per la  immigració i aquesta darrera segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 9 de juliol.


La immigració es considera el dotzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.9, 0.2 punts més que el mes de juny), per darrere de l'atur (78.8, 0.6 punts més que el mes de juny), la corrupció i el frau (43.7, 3.4 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (25.0, 0.4 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (19.1, 1.8 punts ments que en el baròmetre de juny), de la sanitat (11.8), dels problemes d’indole social (10.7), de l’educació (8.5), d’altres respostes (6.8), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.0), del govern i els partís polítics (3.0), i de les retallades (2.9). 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el setzè lloc (0.4, 0.1 punts més que en el baròmetre del mes de juny), per darrere de l'atur (56.0, 2.9 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (16.5),  dels problemes d'índole econòmica (7.3), dels "polítics en general, els partits i la política” (6.7), del Govern i els partits concrets (1.6), d’altres respostes (1.6), dels problemes  relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.1), de la crisi de valors (0.9), de la sanitat (0.8), “no sap” (0.7), de l’educació (0.6),  dels problemes relacionats amb la joventut (0.6), de les pensions (0.4), de l’Administració de Justícia (0.4), i dels bancs (0.4).         

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vintèlloc (1.2, 0.3 punts més que en el mes de juny), per darrere de l'atur (46.1), els problemes d'índole econòmica (23.4), la corrupció i el frau (13.1), la sanitat (11.1), l’educació (8.2), “els polítics en general, els partits i la política” (7.2), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (7.1), les pensions (6.7), “cap” (6.7), els problemes d'índole social (6.6), “no sap” (5.8), les preocupacions i situacions personals  (4.3), altres respostes (4.3), la pujada de l’IVA (3.4), “no contesta” (3.4), les retallades" (3.3), l’habitatge (2.3), els problemes relacionats amb la joventut (2.9), la inseguretat ciutadana (1.8).

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-quatrè lloc (0.3, 0.1 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (36.5), els problemes d'índole econòmica (11,5), “cap (6.7), no sap" (5.8), la corrupció i el frau (4.9), les pensions (4.2), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.6), "no contesta” (3.4), l’educació (3.0),  la sanitat (2.8), els polítics en general, els partits i la política (2.7), les preocupacions i situacions personals (2.5), , els  problemes d'índole social (2.5), altres respostes (2.1), la pujada de l’IVA (1.5), les retallades (1.2), els problemes relacionats amb la joventut (0.9), l’habitatge (0.6), l’Administració de Justícia (0.6), el govern i els partits polítics (0.4), la inseguretat ciutadana (0.4), els nacionalismes (0.3) i la crisi de valors (0.3).  

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.1 i 2.7). Són les persones de edat compreses entre els 55 i 64 anys les més preocupades amb caràcter general (3.8), i el grup de 45 a 54 anys és el qui considera que es el principal problema personal (1.9).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 3.4 de les persones amb estudis d’educació secundària, primera etapa, primària, sent el grup amb estudis d’educació secundària, segona etapa, el qui es troba més preocupat personalment (2.3). Segons la condiciósocioeconòmica dels enquestats són els obrers no qualificats (agraris i no agraris), els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.9), sent el grup de “treballa domèstic no remunerat” el qui creu que és el problema que li afecta més directament (3.1), per davant del grup de capatassos i obrers qualificats (no agraris) (2.9).

Per estatus socioeconòmic, són les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) les qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.4), i és el mateix grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (1.4).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de juliol sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els votants de UPyD (10.0), i és el mateix col·lectiu el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (6.7).

No hay comentarios: